Åpningstider røntgen 2020

Fra nyttår og fram til vinterferien er det åpningstider som tidligere;
Alle hverdager fra kl 08.15-14.45.

Det er planlagt utvidet åpningstid 3 dager i uken (mandag, tirsdag og torsdag) f.o.m. uke 9. Oppstart for dette kan bli endret. Disse dagene er det åpent for pasienter fram til kl.19.00. Har du ikke timeavtale må du kontakte legekontor/legevakt som vanlig.

De ukene vi ikke klarer å holde åpent utover vanlig dagtid (ifbm ferieavvikling etc) legger vi ut informasjon om dette.

Vinterferie: Åpent i helgene uke 8 og 9 fra kl 12.30 til kl 19.00.

Påske: Åpent alle dager fra palmelørdag (4.april) til 2.påskedag (13.april), fra kl 12.30 til kl 19.00