Fra nyttår og fram til vinterferien er det åpningstider som tidligere;
Alle hverdager fra kl 08.15-14.45.

Deltakelse i friluftslivsliv og uorganisert trening har fått økt betydning blant voksne, mens færre deltar i organisert idrett og bruker idrettsanlegg.