Pasientreiser

Forenklet ordning for dekking av pasientreiser fra 1. oktober 2016

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett.

Du trenger ikke lenger legge ved   oppmøtebekreftelse, denne blir hentet fra det offentlige register.

Følg linken nedenfor så får du meir informasjon om ordningen

http://www.pasientreiser.no/reise-uten-rekvisisjon/elektronisk-innlevering/