Velkommen til svangerskapsomsorgen

Mari Ann Søberg er jordmor i Sel kommune. Hun er å treffe på Helsestasjonen i Selsvegen 10 i lokalene til Otta beredskapssenter (sør for Rådhuset), 2 dager i uka. Ring tlf. 97 48 11 38 for å avtale time.

Jordmor kan bistå med informasjon, veiledning og vurdering i forbindelse med svangerskap, fødsel, barseltid og amming. Samt gi prevensjonsveiledning.


JORDMORVAKT. 
Det er etablert felles jordmorvakt i regionen, som er stasjonert på Otta. For å få tak i vakthavende jordmor,
ring direkte nr til jordmorvakta: 94 15 90 61.


Jordmorvakta bistår med følgetjeneste til fødeavdeling, veiledning til barselkvinner og deres familie, ammeveiledning og ellers spørsmål som har med svangerskap, fødsel og barseltid.

Tjenestebeskrivelse for svangerskapsomsorg

Kontakt

Otta Helsestasjon
Hovednummer
Mobil 974 81 138