Velkommen til svangerskapsomsorgen

Mari Ann Søberg er jordmor i Sel kommune. Hun er å treffe på Helsestasjonen i Selsvegen 10 i lokalene til Otta beredskapssenter (sør for Rådhuset), 2 dager i uka. Ring tlf. 415 37 281 for å avtale time.

Jordmor kan bistå med informasjon, veiledning og vurdering i forbindelse med svangerskap, fødsel, barseltid og amming. Samt gi prevensjonsveiledning.


JORDMORVAKT. 
Det er etablert felles jordmorvakt i regionen, som er stasjonert på Otta. For å få tak i vakthavende jordmor,
ring direkte nr til jordmorvakta: 94 15 90 61.


Jordmorvakta bistår med følgetjeneste til fødeavdeling, veiledning til barselkvinner og deres familie, ammeveiledning og ellers spørsmål som har med svangerskap, fødsel og barseltid.

Tjenestebeskrivelse for svangerskapsomsorg