Jenter født 1991-1996 får nå tilbud om HPV-vaksine. Vaksinasjonsprogrammet varer fram til juli 2019.

Helsestasjon for ungdom deltar i et prosjekt sammen med de andre helsestasjonene i de 6 norddalskommunene. Prosjektet er forlenga til 1. juli 2017. Målgruppen for prosjektet er ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller går på skole i regionen.