USHT - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

USHT er en nasjonal satsing for pleie og omsorgtjenster og hjemmetjenester. Visjon er "Utvikling gjennom kunnskap". Utviklingsenteret skal bidra til gode pleie- og omsorgstjeneste i kommunen. Understøtte gode lokale iniativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer. De primære målgruppene er rettet mot ansatte og beslutningstakere og brukere av  pleie og omsorgstjenestene.

USHT har fått en link på hjemmesiden til NGLMS. Her ligger det informasjon om USHT og kursplan 2017 for Nord Gudbrandsdal.

http://www.nglms.no/