Gudbrandsdal krisesenter

Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner handler om at noen i din egen familie, eller mennesker som du har et nært forhold til utøver vold. Det kan være seg fysisk, psykisk, materiell, seksuell, økonomisk eller latent vold.

Gudbrandsdal krisesenter