Arbeidet med miljøstasjon i Heidal er dessverre forsinket av forhold som ligger utenfor kommunens herredømme, men kommune starter opp sitt arbeid så snart tomta er klargjort fra grunneiers side.

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter.

Åpningstid: tirsdag og torsdag: kl. 12 - 18.

Sel kommune minner om at det er innført et generelt forbud mot åpen brenning i tettbygde strøk i kommunen. Forbudet omfatter bråtebrenning, brenning av hageavfall etc. Minner også om det generelle forbudet mot bruk av åpen ild i utmark i perioden 15.april – 15.september.