Alminnelig taksering

Alminnelig taksering*
skal holdes hvert 10. år. Det er kommunestyret som gjør vedtak om dette. En slik taksering er da basisår og vil også være grunnlaget for nytaksering av nye skattepliktige eiendommer som kommer til i løpet av en slik 10-års periode.

Forrige alminnelige taksering i Sel ble foretatt i 2003 og takstene fikk virkning fra og med 2004. Basisåret var 2003.

Utvidelsen av skatteområdet til å gjelde hele kommunen og taksering  med virkning fra 2010, var derfor definert som nytaksering av nye skattepliktige eiendommer. Eiendommene som var taksert i 2003 og i mellomtiden, var ikke omfattet av dette.

I 2013 er det nå foretatt alminnelig taksering med virkning fra 2014. Nytt basisår er nå 2013.

*Alminnelig taksering = full retaksering av alle skattepliktige eiendommerKlage på takstverdien
Klage vedr takstverdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.


Klagen sendes skriftlig til: 
Sel Kommune
Eiendomsskattekontoret
Botten Hansensgt 9
2670 Otta.

Husk: Oppgi eiendommens gardsnummer og bruksnummer.

NB!
Dersom det klages på takstverdi som er fastsatt etter skatteetatens formuesgrunnlag, må klagen sendes direkte til: 
Skatteetaten
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg.