Helsestasjon og skulehelseteneste

Tysdag er fast dag for barnekontroll på helsestasjonen.

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Tenesta er eit gratis tilbod til alle barn 0 – 5 år som bur eller oppheld seg i kommunen.

Tenesta fylgjer tilrådd helsestasjonsprogram i vegleiar til forskrift «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetenesten».

 

Anbefalt program for helsestasjon

Alder Tilbod
0-2 veker Heimebesøk til nyfødte
6 veker Individuell konsultasjon ved helsesøster og helsestasjonslege. Vaksinasjon
3 månader Individuell konsultasjon. Vaksinasjon.
4 månader Gruppekonsultasjon ved helsesøster og fysioterapeut. Individuell konsultasjon ved ønskje
5 månader Individuell konsultasjon. Vaksinasjon
6 månader Individuell konsultasjon ved lege og helsesøster
7/8 månader Individuell konsultasjon
10 månader Individuell konsultasjon
11/12 månader Individuell konsultasjon ved helsesøster og helsestasjonslege. Vaksinasjon
15 månader Individuell konsultasjon. Vaksinasjon
17/18 månader Individuell konsultasjon
2 år 2-års undersøking - helsesøster og lege
4 år 4-års undersøking - helsesøster og lege. Synstest og SPRÅK4
5-6 år Skulestartundersøking - helsesøster og lege. Audiometri

Konsultasjonane blir avtala frå gong til gong. Vi vurderer behovet for hyppigare konsultasjonar enn det som er nemnt saman med dykk som foreldre/føresette.

Det er og foreldra sitt ansvar å passe på at dykk får ny time på helsestasjonen dersom dykk uteblir frå ein time. Det blir utsendt innkalling til 2 år, 4 år og skulestart- undersøkinga.

Kontakt

Aud Marit Sveinhaug Marstein
Helsesøster
Telefon 61 29 37 16
Mobil 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Ingvild Steinehaugen Hosarøygard
Helsesøster
Telefon 61 29 37 17
Mobil 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag