Oversikt over ansatte

Her vil det komme en oppdatert liste med kontaktinformasjon for ansatte i alle avdelinger i Sel kommune.

I mellomtiden er ansattlisten tilgjengelig for nedlasting her, med telefon og e-postadresser for kontaktpersoner:

 

 
 
 
For søk i Word (DOCX) trykk ctrl+B, for søk i Adobe Acrobat Reader (PDF) trykk ctrl+F.

Kontakt

Servicetorg
Telefon 61 70 07 00