Spørsmål og svar - korona

Her finner du informasjon og noen sentrale spørsmål og svar vedrørende dine rettigheter og plikter som ansatt i Sel kommune.

Kontaktinformasjon

Generelt om smitte og karantene

Rettigheter i forbindelse med stengte skoler og barnehager

Reiser og ferieavvikling, permisjon og arbeidstid

Pensjonsrettigheter og forsikringsordninger

Tariff 2020