Søknadsskjema barnepass

Søknad om om barnepass av barn hvis foreldre er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn som har særskilte behov.

Det kommer ny informasjon om tilbudet etter påske onsdag 8. april.

Søknadene blir behandlet fortløpende av kommunens kriseledelse.

Fra og med mandag 16. mars vil barnehagene og barneskolene være åpne for barnepass for de som har fått innvilget søknad om det. Opptakene vil bli behandlet av kriseledelsen. 

  • Begge foreldre må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen.
  • Barn som bare har én foresatt med samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.
  • Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra slik husstand levere barn i barnehage.
Felt merket med * må fylles ut