Søknadsskjema barnepass

Søknad om om barnepass av barn hvis foreldre er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn som har særskilte behov.

Barnehagene åpnet 20. april, planen er at 1.-4. trinn på skolene og SFO åpner igjen mandag 27. april.

Søknadene blir behandlet fortløpende av kommunens kriseledelse.

Utdanningsdirektoratet har følgende retningslinjer og kriterier for tilbud til barn som ikke kan være hjemme:

Barn som ikke kan være hjemme

Felt merket med * må fylles ut