Søknadsskjema barnepass

Søknad om om barnepass av barn hvis foreldre er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn som har særskilte behov.

Barnehager og skoler er åpne til skolestart 2020, men vi tar fortsatt imot søknader som behandles skulle situasjonen forandre seg utover høsten.

Søknadene blir behandlet fortløpende av kommunens kriseledelse.

Utdanningsdirektoratet har følgende retningslinjer og kriterier for tilbud til barn som ikke kan være hjemme:

Felt merket med * må fylles ut