Konsultasjons- og meldeskjema i PPT NG

Konsultasjon: Foreldre kan be om konsultasjon angående et barn. Det betyr at saken ikke blir meldt, men du kan få råd og veiledning i forhold til spørsmålene dine, og hjelp til å finne ut om du bør melde barnet for utredning hos PPT NG. Skolen eller barnehagen kan også be om konsultasjon. Hvis de ønsker å ta opp konkrete forhold rundt barnet med navn, skal foreldre samtykke og gjerne være med. Hvis skolen ønsker genrelle råd rundt en situasjon eller et barn, skal all kommunikasjon foregå uten bruk av navn, slik at drøftingene er reelt anonyme.

 

Meldeskjema: Blir brukt til å melde et barn til PPT NG. Foreldre kan egenhendig, eller sammen med barnehage eller skole fylle ut og sende inn.

Husk å skrive under, og send skjemaet pr post til: 

PPT NG, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta.