Klasseledelse

Lenkesamling om klasseledelse.

Slik får vi en god skole - av Skoleforsker Thomas Nordahl.

Derfor lykkes noen skoler - Hva er felles for de gode skolene?

Den gode lærer har noe på hjertet - av Marit Ulvik

Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på skole - av Jan Spurkeland 

Elevers selvdisiplin og lærerens rolle - av Eyvind Elstad

Klasseledelse - UDIR sitt materiell om arbeid med klassemiljø