Konsultasjons- og PPT-dager

Under finnes oversikt over konsultasjonsdagene for inneværende skoleår. Husk å bruke skjema for konsultasjon som ligger under "Skjema og maler"

Konsultasjonsdager høsten 2019

Frist melding PPT:

Gjennomføring:

Fredag 06.09.2019

Fredag 13.09.2019

Fredag 04.10.2019

Fredag 11.10.2019

Fredag 01.11.2019

Fredag 08.11.2019

Fredag 29.11.2019

Fredag 06.12.2019