Konsultasjons- og PPT-dager

Under finnes oversikt over konsultasjonsdagene for inneværende skoleår. Husk å bruke skjema for konsultasjon som ligger under "Skjema og maler"

Høst 2018

Når

Frist for melding om konsultasjon til PPT

Hvor

Fredag 28.09.18

Fredag 21.09.18

Alle kommuner

Fredag 26.10.18

Fredag 19.10.18

Alle kommuner

Fredag 23.11.18

Fredag 16.11.18

Alle kommuner

Fredag 07.12.18

Fredag 30.11.18

Alle kommuner

Fredag 11.01.19

Fredag 04.01.19

Alle kommuner

Fant du det du lette etter?