Post/sak

Sel kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven med forskrift.

Postlister og innsyn for Sel kommune

Saker eldre enn 9. februar 2016

Fram til februar 2018 har også eldre post og saker vært tilgjengelig via den gamle innsynsløsningen, men av sikkerhetsgrunner er denne løsningen nå avviklet.

Dersom du er ute etter journalførte poster datert før 09.02.2016, ta kontakt med servicetorget.

Vi gjør oppmerksom på at publisering av dokument (som ikke er unntatt offentlighet) skjer tidligst 3 virkedager etter at de er journalførte. Post til kommunen blir normalt journalført straks den mottas.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Forskrift om offentlege arkiv

Kontakt

Servicetorg
Åpningstider 09:00 - 14:00
Telefon 61 70 07 00