Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 07 00
Servicetorg
Rådmann i Sel 959 19 271
Kaija Eide Drønen
Kommunalsjef - oppvekst og skole 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Varaordfører 911 58 931
Lene Jevnheim
Spesialrådgiver 415 37 293
Solveig Nymoen
Kommunalsjef - Plan og teknisk 917 12 073
Ola Næprud
Ordfører i Sel kommune (AP) 913 38 870
Dag Erik Pryhn
Kommunalsjef - helse og omsorg 920 44 784
Iren Ramsøy

Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
22 77 72 10

 

 

Konfliktrådet i Oppland

Arkiv

Ansatte i avdelingen Arkiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder Arkiv 901 57 046
Inger Lise Dokken
Sekretær - arkiv og sentralbord 954 23 189
Gro Anita Tullut

Barnehage - Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte i avdelingen Heggelund og Sandbu barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 23 04 05
902 11 892
Virksomhetsleder - Heggelund og Sandbu barnehage 976 02 709
Camilla Ulvolden

Barnehage - Heidal barnehage

Ansatte i avdelingen Heidal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 904 16 555
Pedagogisk leder
904 16 555 911 27 940
Virksomhetsleder - Heidal barnehage 904 16 555
Oddny Løkken Sanden
Pedagogisk leder

Barnehage - Ottbragden barnehage

Ansatte i avdelingen Ottbragden barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - Ottbrgden barnehage 976 05 714
Reidun Aasgaard
Mobil for de minste 902 40 431
Mobil for de største 901 05 582
Barnevernspedagog
Pedagogisk leder 908 42 909
Gro Lillesæter

Barnehage - Sel barnehage

Ansatte i avdelingen Sel barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor 414 99 606
Virksomhetsleder - Sel barnehage 414 99 606 954 93 804
Irene Fossøy
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Barnehage - Selsverket barnehage

Ansatte i avdelingen Selsverket barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 97 840
Virksomhetsleder - Selsverket barnehage 950 97 930
Hilde Bjørklund
950 97 930

Bofellesskap mindreårige flyktninger

Ansatte i avdelingen Bofellesskap mindreårige flyktninger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 72 542
Konstituert avdelingsleder - Ottheim bofellesskap 901 15 567

Bolig og eiendom

Ansatte i avdelingen Bolig og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 913 09 760
Per Ivar Dahlum
Virksomhetsleder - kommunal eiendom 415 37 290
Leif Hagen
Driftsleder 415 45 267
Anne-Lise Leirflaten
Vedlikeholdsleder 415 37 289
Jon Leirflaten
Eiendomsforvalter 970 61 667
Thomas Lie
Prosjektleder - eiendom 915 61 060
Jostein Skjelvik

Fjellstyret/fjelloppsyn

Ansatte i avdelingen Fjellstyret/fjelloppsyn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fjelloppsyn 412 38 073
Fjelloppsyn 994 22 578

Flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 468 63 793
Lars Blekastad
Flyktningkonsulent 948 34 588
Solveig Granly Kristiansen

Helse og omsorg - Aktivitetssenteret

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder
Vedsentralen

Helse og omsorg - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - Sel og Vågå barneverntjeneste 415 37 287
Kristin Kalbakk

Helse og omsorg - Ergoterapi/fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelformidler 975 67 243
Jonny Hugo Johansen
911 35 158
Fysioterapeut 415 37 286
Thale Lindstad
Fysioterapeut 941 61 499
Britt Sagflaten
Ergoterapeut 948 23 435
Mona Lisa Skomakerstuen
Fagleder ergoterapi 950 40 552
Britt Slettmoen
Fagleder fysioterapitjenesten 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen

Helse og omsorg - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 918 51 982
Monica Hagen Brun
Miljøterapeut/helsesøster 993 08 930
Gry Hege Hagberg
Miljøterapeut - helsestasjon 412 06 481
Berit Rosten Haugstulen
Avdelingsleder - helsestasjon 934 52 350
Anne Enkerud Lien
Saksbehandler/merkantil - Helsestasjon
Tone Svarverbakken
Jordmor 415 37 281
Mari Ann Søberg
Helsesøster 993 08 945
Mona Tarud

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjemmetjenesten - fungerende avdelingsleder Heidal
Anne-Grethe Furuheim
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Heidal 953 60 601
Mette Siri
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Selsro 926 17 627
Ingunn Sletten
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Otta 990 34 404
Merethe Sletten

Helse og omsorg - NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 61 41 75 87
Virksomhetsleder - NAV 915 34 600
Jarleif Haugen
Veileder - NAV Sel 55 55 33 33

Helse og omsorg - NGLMS

Ansatte i avdelingen NGLMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
Virksomhetsleder - NGLMS og hjemmebaserte tjenester 416 30 304
Arild Kongsrud
Avdelingsleder - sengeavdeling NGLMS 907 29 412
Elisabeth Rudi
Radiograf 988 62 802
Sigrun Sigstadstø

Helse og omsorg - Otta legekontor

Ansatte i avdelingen Otta legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Overlege NGLMS 480 64 764
Bjørn Steinar Storvik

Helse og omsorg - Psykisk helsearbeid

Ansatte i avdelingen Psykisk helsearbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider - Hjerterom 915 96 864
Anne Marie Nesset
Vernepleier 919 12 404
Marit Løkken Sanden
Avdelingsleder - psykisk helse 415 37 282
Synnøve Solstad

Helse og omsorg - Sel sjukeheim

Ansatte i avdelingen Sel sjukeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder - sjukeheimsavd.
Avdelingsleder - bokollektiv for aldersdemente
Kjøkkensjef - Sel sjukeheim
Virksomhetsleder - Sel sjukeheim 61 23 81 33 415 68 494
Svein Helge Synstnes

Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler egenbetaling 908 02 868
Kari Berget
Saksbehandler 414 21 528
Linda Hoff
Leder/saksbehandler - tildelingskontoret 414 21 528
Laila Holsbrekken
Prosjektleder/koordinator - tildelingskontoret 906 53 022

Helse og omsorg - Tjenester funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenester funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Elvebakken 975 42 860
Avdelingsleder Loftsgårdsbakken 986 75 238
Virksomhetsleder - tjenester funksjonshemma 478 59 595
Rita Randen

Hovedtillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Hovedtillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 915 61 673
Nina Grindstuen
Hovedtillitsvalgt Delta 909 40 616
Reidar Sanden
Hovedverneombud 909 17 981
Thorbjørn Tho

IKT - Support

Ansatte i avdelingen IKT - Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder IKT 957 67 570
Terje Marlow Alnes
IKT Konsulent
80 03 32 10
IKT Support

Kultur og service

Ansatte i avdelingen Kultur og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomsarbeider 481 18 750
Arne Bergum
Driftsleder, Otta Kulturhus 920 99 600
Kaare Andreas Holme Bryhn
kulturkonsulent 476 73 737
Konsulent servicetorget
Eva Nårstad
Saksbehandler servicetorget
Edel Pedersen
Leder - Frivilligsentralen 901 38 839
Bjørn Randen
Virksomhetsleder kultur 480 05 605
Jertru  Stallvik

Næringsliv og landbruk

Ansatte i avdelingen Næringsliv og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/

Næringssjef 905 51 701
Torfinn Stenersen
Skogbrukssjef i Sel 994 51 073
Landbrukssjef - Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel.

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder VA 977 38 314
Bjørn Aabakken
Fagarbeider - plan og teknisk 948 65 002
Vidar Aateigen
Oppmålingsingeniør 911 88 263
Grethe Enlid
Plan- og byggesaksbehandler - Fagleder Plan 912 46 845
Anna Raanaa Evjen
Virksomhetsleder plan og teknisk 482 61 936
Rune Grindstuen
Byggesaksbehandler 911 82 132
Ove Løkken
Brannsjef 991 10 460
Tom Are Nilstad
Driftsoperatør renseanlegget 970 09 076
Jon Inge Nordlien
Kongsvegen 4, 2662 Dovre 61 24 21 00 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)

Driftsoperatør renseanlegget 906 98 136
Tore Rydland
Saksbehandler 900 80 541
Ann Iren Sagdalen
Fagarbeider 970 90 707
Bjørn Sagdalen
Driftsingeniør 461 85 728
Ivar Skogum
Feier 959 92 823
Ola Reidar Skreden
Kommuneplanlegger 902 69 957
Ingunn  Synstnes
Feier 476 50 109
Arne Sæther
Formann - Otta renseanlegg 480 30 567
Stein Tho
Byggesaksbehandler 417 48 108
Eli Ødegård

PPTNG

Ansatte i avdelingen PPTNG
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - PPTNG 415 37 285
Hilde Engvik Lusæter

Regiondata

Ansatte i avdelingen Regiondata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder - RegionData 915 64 713
Egil Barhaugen
Driftskonsulent
Sigurd Haagaa
Driftskonsulent 930 21 027
Ola Rykhus
Avdelingsleder drift 918 01 001
Dag Sandbu

Skole - Heidal skule

Ansatte i avdelingen Heidal skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor - Heidal skule 61 21 07 85 922 89 139
Sjur Arne Lindby

Skole - Otta skole

Ansatte i avdelingen Otta skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor - Otta skole 61 23 55 42 415 52 767
Bente Mona Krogsæter

Skole - Otta ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Otta ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Otta ungdomsskole 61 70 08 80
Rektor - Otta ungdomsskole 61 70 08 80 909 60 740
Pål Bertil Eide
Rådgiver
Undervisningsinspektør 479 00 249
Kontorassistent 991 69 380

Skole - Sel skule

Ansatte i avdelingen Sel skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rektor - Sel skule 61 70 08 81 481 06 166
Merete Aas

Stab Fellestjenester

Ansatte i avdelingen Stab Fellestjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 907 37 367
Elin Fjeldberg
Økonomikonsulent 902 50 790
Gøril Sire Halvorsen
Virksomhetsleder Stab 991 08 182
Bente Indergård
Fagleder - økonomi 468 79 094
Kai Morten Kleiven
Konsulent - politisk sekretariat 975 72 559
Solveig Viktoria Olstad
Controller - økonomi 948 49 953
Per Helge Ramen
HR- og utviklingsleder 907 61 820
Solveig Rindhølen
Informasjonsmedarbeider 991 69 380
Personvernombud 909 17 981
Thorbjørn Tho