Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstider 09:00 - 14:00 61 70 07 00
Servicetorg
Rådmann i Sel 959 19 271
Kaija Eide Drønen
Økonomisjef 907 37 367
Elin Fjeldberg
Kommunalsjef - oppvekst og skole 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Spesialrådgiver 415 37 293
Solveig Nymoen
Kommunalsjef - helse og omsorg 920 44 784
Iren Ramsøy
Konstituert kommunalsjef - Plan, teknisk og eiendom 907 61 820
Solveig Rindhølen
Næringssjef 905 51 701
Torfinn Stenersen

Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
22 77 72 10

 

 

Konfliktrådet i Oppland

Arbeidsgiverkontrollen

Ansatte i avdelingen Arbeidsgiverkontrollen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder arbeidsgiverkontrollen 416 67 821

Arkiv

Ansatte i avdelingen Arkiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder Arkiv 901 57 046
Inger Lise Dokken
Sekretær - arkiv og sentralbord 954 23 189
Gro Anita Tullut

Barnehage - Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte i avdelingen Heggelund og Sandbu barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert virksomhetsleder 900 15 265
Mona Grethe Hosarøygard

Barnehage - Heidal barnehage

Ansatte i avdelingen Heidal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 904 16 555
Pedagogisk leder
Hovednummer 904 16 555 911 27 940
Virksomhetsleder - Heidal barnehage 904 16 555
Oddny Løkken Sanden
Pedagogisk leder

Barnehage - Ottbragden barnehage

Ansatte i avdelingen Ottbragden barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - Ottbrgden barnehage 976 05 714
Reidun Aasgaard
Hovednummer 901 05 582 902 40 431
Ottbragden Barnehage
Mobil for de minste 902 40 431
Mobil for de største 901 05 582
Barnevernspedagog

Barnehage - Sel barnehage

Ansatte i avdelingen Sel barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor 414 99 606
Virksomhetsleder - Sel barnehage 414 99 606 954 93 804
Irene Fossøy
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Barnehage - Selsverket barnehage

Ansatte i avdelingen Selsverket barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 950 97 930
950 97 840
Virksomhetsleder - Selsverket barnehage 950 23 527
Hilde Bjørklund

Barneverntjenesten Sel og Vågå

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Sel og Vågå
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler - barneverntjnesten 952 03 062
Fagleder - barneverntjenesten 959 24 186
Saksbehandler 902 19 117
Saksbehandler - barneverntjenesten 904 78 924
Saksbehandler - barneverntjenesten 912 45 433
Saksbehandler - barneverntjenesten 477 01 196
Virksomhetsleder - Sel og Vågå barneverntjeneste 415 37 287
Kristin Kalbakk
Miljøarbeider - barneverntjenesten 416 89 972
Saksbehandler - berneverntjenesten 915 23 757
Saksbehandler - barneverntjenesten 480 75 924
Saksbehandler - barneverntjenesten 918 58 377

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 482 84 852
Filial Heidal 61 21 07 86
Hovedfilial Otta 911 76 884
Filial Nord-Sel 61 23 32 66
Styrer - Heidal filial
Bibliotekar - Otta filial
Sekretær - Sel filial

Bofellesskap mindreårige flyktninger

Ansatte i avdelingen Bofellesskap mindreårige flyktninger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 72 542

Bolig og eiendom

Ansatte i avdelingen Bolig og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 913 09 760
Per Ivar Dahlum
Virksomhetsleder - kommunal eiendom 415 37 290
Leif Hagen
Driftsleder 415 45 267
Anne-Lise Leirflaten
Vedlikeholdsleder 415 37 289
Jon Leirflaten
Eiendomsforvalter 970 61 667
Thomas Lie
Prosjektleder - eiendom 915 61 060
Jostein Skjelvik

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpsleder 470 24 500

Fjellstyret/fjelloppsyn

Ansatte i avdelingen Fjellstyret/fjelloppsyn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fjelloppsyn 412 38 073
Fjelloppsyn 994 22 578

Flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 468 63 793
Lars Blekastad
Flyktningkonsulent 948 34 588
Solveig Granly Kristiansen

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder for Frivilligsentralen 901 38 839
Bjørn Randen

Helse og omsorg - Aktivitetssenteret

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder aktivitetssenteret 954 14 582
Vedsentralen

Helse og omsorg - Ergoterapi/fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder - helsestasjon og rehabilitering 468 39 231
Therese Holshagen Hansen
Hjelpemiddelformidler 975 67 243
Jonny Hugo Johansen
Hovednummer ergo- og fysioterapitjenesten 911 35 158
Rehabilitering Kontor
Fysioterapeut 415 37 286
Thale Lindstad
Fysioterapeut 941 61 499
Britt Sagflaten
Ergoterapeut 948 23 435
Mona Lisa Skomakerstuen
Fagleder ergoterapi 950 40 552
Britt Slettmoen
Fagleder fysioterapitjenesten 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen

Helse og omsorg - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 918 51 982
Monica Hagen Brun
Helsesykepleier 993 08 930
Gry Hege Hagberg
Avdelingsleder - helsestasjon og rehabilitering 468 39 231
Therese Holshagen Hansen
Miljøterapeut - helsestasjon 412 06 481
Berit Rosten Haugstulen
Lege - ungdomshelselege 480 85 798
Hovednummer 974 81 138
Helsesykepleier
Fagleder - helsestasjon 907 35 945
Anne Enkerud Lien
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Fysioterapeut 950 06 152
Saksbehandler/merkantil - Helsestasjon 974 81 138
Tone Svarverbakken
Jordmor 415 37 281
Mari Ann Søberg
Fagleder fysioterapitjenesten 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen
Helsesykepleier 993 08 945
Mona Tarud

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjemmetjenesten - fungerende avdelingsleder Heidal
Anne-Grethe Furuheim
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Heidal 953 60 601
Mette Siri
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Selsro 926 17 627
Ingunn Sletten
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Otta 990 34 404
Merethe Sletten

Helse og omsorg - NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver i Nord-Gudbrandsdal 412 89 893
Virksomhetsleder - NAV 915 34 600
Jarleif Haugen
Veileder - NAV Sel 55 55 33 33
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV

Helse og omsorg - NGLMS

Ansatte i avdelingen NGLMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
Virksomhetsleder - NGLMS og hjemmebaserte tjenester 416 30 304
Arild Kongsrud
Avdelingsleder - sengeavdeling NGLMS og avdeling for dialyse 907 29 412
Elisabeth Rudi
Radiograf 988 62 802
Sigrun Sigstadstø
Avdelingsleder - regional legevakt 926 17 627
Ingunn Sletten

Helse og omsorg - Otta legekontor

Ansatte i avdelingen Otta legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor
Lege 476 77 594
Lege - ungdomshelselege 480 85 798
Lege 480 46 983
Avdelingsleder/sykepleier - Otta Legekontor
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Lege 480 56 049
Overlege NGLMS 480 64 764
Bjørn Steinar Storvik

Helse og omsorg - Psykisk helsearbeid

Ansatte i avdelingen Psykisk helsearbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider - Hjerterom 915 96 864
Anne Marie Nesset
Vernepleier 919 12 404
Marit Løkken Sanden
Avdelingsleder - psykisk helse 415 37 282
Synnøve Solstad
Fysioterapeut 950 06 152

Helse og omsorg - Sel sjukeheim

Ansatte i avdelingen Sel sjukeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder - sjukeheimsavd.
Avdelingsleder - bokollektiv for aldersdemente
Kjøkkensjef - Sel sjukeheim
Virksomhetsleder - Sel sjukeheim 415 68 494
Svein Helge Synstnes

Helse og omsorg - Stabstjenester Helse

Ansatte i avdelingen Stabstjenester Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder - helsestasjon og rehabilitering 468 39 231
Therese Holshagen Hansen

Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler egenbetaling 908 02 868
Kari Berget
Leder/saksbehandler - tildelingskontoret 414 21 528
Laila Holsbrekken
Saksbehandler - tildelingskontoret 414 21 528
Koordinator - tildelingskontoret 906 53 022

Helse og omsorg - Tjenester funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenester funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 23 18 17
Vakttelefon 2 903 65 280
Vakttelefon 1 902 29 287
951 70 733
951 00 826
Avdelingsleder Elvebakken 975 42 860
Avdelingsleder Loftsgårdsbakken 986 75 238
Virksomhetsleder - tjenester funksjonshemma 478 59 595
Rita Randen

Hovedtillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Hovedtillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 915 61 673
Nina Grindstuen
Hovedtillitsvalgt Delta 909 40 616
Reidar Sanden
Hovedverneombud 909 17 981
Thorbjørn Tho

IKT - Support

Ansatte i avdelingen IKT - Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder IKT 957 67 570
Terje Marlow Alnes
IKT Konsulent 994 69 219
80 03 32 10
IKT Support

Kantine

Ansatte i avdelingen Kantine
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 904 00 826

Kultur og service

Ansatte i avdelingen Kultur og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomsarbeider 481 18 750
Arne Bergum
Driftsleder, Otta Kulturhus 920 99 600
Kaare Andreas Holme Bryhn
kulturkonsulent 476 73 737
Konsulent servicetorget
Eva Nårstad
Saksbehandler servicetorget
Edel Pedersen
Leder - Frivilligsentralen 901 38 839
Bjørn Randen
Virksomhetsleder kultur 480 05 605
Jertru  Stallvik

Næringsliv og landbruk

Ansatte i avdelingen Næringsliv og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/

Næringssjef 905 51 701
Torfinn Stenersen
Skogbrukssjef i Sel 994 51 073
Landbrukssjef - Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel.

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 911 58 931
Lene Jevnheim
Ordfører i Sel kommune (AP) 913 38 870
Dag Erik Pryhn

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder VA 977 38 314
Bjørn Aabakken
Fagarbeider - plan og teknisk 948 65 002
Vidar Aateigen
Oppmålingsingeniør 911 88 263
Grethe Enlid
Arealplanlegger - Fagleder Plan 912 46 845
Anna Raanaa Evjen
Virksomhetsleder plan og teknisk 482 61 936
Rune Grindstuen
Byggesaksbehandler 911 82 132
Ove Løkken
Brannsjef 991 10 460
Tom Are Nilstad
Driftsoperatør renseanlegget 970 09 076
Jon Inge Nordlien
Kongsvegen 4, 2662 Dovre 61 24 21 00 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)

Driftsoperatør renseanlegget 906 98 136
Tore Rydland
Saksbehandler 900 80 541
Ann Iren Sagdalen
Fagarbeider 970 90 707
Bjørn Sagdalen
Driftsingeniør 461 85 728
Ivar Skogum
Feier 959 92 823
Ola Reidar Skreden
Kommuneplanlegger 902 69 957
Ingunn  Synstnes
Feier 476 50 109
Arne Sæther
Formann - Otta renseanlegg 480 30 567
Stein Tho
Byggesaksbehandler 417 48 108
Eli Ødegård

PPTNG

Ansatte i avdelingen PPTNG
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 48 306
Sekretær 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 415 37 284
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 908 08 946
Pedagogisk/psykologisk rådgiver - Logoped 468 17 310
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 481 59 678
Pedagogisk/psykologisk rådgiver
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 476 16 348
Virksomhetsleder - PPTNG 415 37 285
Hilde Engvik Lusæter
Pedagogisk/psykologisk rådgiver - Logoped 480 23 360
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 954 50 499
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 948 51 625
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 415 37 283
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 88 879
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 482 06 891
Psykologspesialist

Regiondata

Ansatte i avdelingen Regiondata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder - RegionData 915 64 713
Egil Barhaugen
Driftskonsulent
Sigurd Haagaa
Driftskonsulent 930 21 027
Ola Rykhus
Avdelingsleder drift 918 01 001
Dag Sandbu

Skatteoppkrever

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrever
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteoppkrever 61 29 36 55

Skole - Heidal skule

Ansatte i avdelingen Heidal skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 902 19 117
Rådgiver - Heidal skule 61 21 07 83
Hovednummer 61 21 07 80

https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/grunnskoler-i-sel/heidal-skule/

Heidal skule er ein 1 - 10 skule. Skulen er ein kombinert barne -og ungdomsskule. Skuledagen byrjar kl 08.15 og sluttar 13.55. Gjeld alle klasser. SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Adresse: Heidalsvegen 1589, 2676 Heidal

Undervisningsinspektør - Heidal skule 61 21 07 82
Rektor - Heidal skule 61 21 07 85 922 89 139
Sjur Arne Lindby
Skolefritidsordning - Heidal skule 61 21 07 90

SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Skole - Otta Læringssenter

Ansatte i avdelingen Otta Læringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 61 70 08 80 909 60 740
Pål Bertil Eide
Teamleder grunnskole 909 62 033

Skole - Otta skole

Ansatte i avdelingen Otta skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 59 01
Kontormedarbeider - Otta skole
61 24 59 00

Otta skole, avd. Nyhusom

1.-4. klasse holder til på Nyhusom. Skolen blei bygd i 2000. Byggetrinn II blei oppført i 2010. Nybygget har allrom med kjøkkenavdeling, bibliotek/mediatek og datarom.

Skolefritidsordningen (SFO) er lokalisert på Nyhusom.

Besøksadresse: Selsvegen 98

61 23 55 40

Otta skole i sentrum

5.-7. klasse holder til i sentrum, på gamle Otta skole. Skolen er bygd i flere trinn, med eldste bygg fra 1920-tallet.

Besøksadresse: Olav Bismosgate 4

Rektor - Otta skole 61 23 55 42 415 52 767
Bente Mona Krogsæter
Undervisningsinspektør - Otta skole 61 23 55 43 481 14 685
Avd. Nyhusom 61 24 59 04 480 68 549

SFO på Otta skole har egne lokaler på avdelingen på Nyhusom. I tillegg kan skolefritidsordningen benytte skolens uteområde og andre rom som bibliotek, datarom og allrom. SFO har egen årsplan.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.45 13.30 - 16.30

Skole - Otta ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Otta ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Otta ungdomsskole 61 70 08 80 480 25 246

Otta ungdomsskole er en av 2 ungdomsskoler i Sel kommune.

Skolen ligger ca. 500m nord for Otta sentrum, avkjøring mot Øya industriområde.

Rektor 61 70 08 80 909 60 740
Pål Bertil Eide
Sosiallærer 480 14 721
Rådgiver 480 35 256
Undervisningsinspektør 479 00 249
905 07 639
904 10 516
903 61 341
Kontorassistent 991 69 380

Skole - Sel skule

Ansatte i avdelingen Sel skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rektor - Sel skule 61 70 08 81 481 06 166
Merete Aas
Kontorassistent 991 69 380

Stab Fellestjenester

Ansatte i avdelingen Stab Fellestjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent - lønn 476 83 976
Gro Frikstad Brendstuen
Konsulent - økonomi 902 45 951
Saksbehandler - økonomi 948 72 637
Bodil Fossen
Saksbehandler - lønn 900 17 435
Åse Hagen
Økonomikonsulent 902 50 790
Fagleder lønn 476 72 094
Bjørn Hanstad
Personalrådgiver 479 02 635
Mona Hjellet-Rake
Virksomhetsleder Stab 991 08 182
Bente Indergård
Fagleder - økonomi 468 79 094
Kai Morten Kleiven
Konsulent - politisk sekretariat 975 72 559
Controller - økonomi 948 49 953
Per Helge Ramen
Informasjonsmedarbeider 991 69 380
Personvernombud 909 17 981
Thorbjørn Tho

Svømmehaller

Ansatte i avdelingen Svømmehaller
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 92 775
Svømmehallen Heidal
948 28 058
Svømmehallen Otta