Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 07 00
Servicetorg
Daglig leder - RegionData 915 64 713
Rådmann i Sel 959 19 271
Kaija Eide Drønen
Kommunalsjef - oppvekst og skole 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Ordfører i Sel kommune (AP) 913 38 870
Dag Erik Pryhn
Kommunalsjef - helse og omsorg 920 44 784
Iren Ramsøy

Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
22 77 72 10

 

 

Konfliktrådet i Oppland
Kommunalsjef - Vågå kommune 61 29 36 63 414 74 046

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - Selsverket barnehage 950 97 930
Virksomhetsleder - Sel barnehage 414 99 606 954 93 804
Irene Fossøy
Vikarierende virksomhetsleder - Ottbragden barnehage 908 42 909
Virksomhetsleder - Heidal barnehage 904 16 555
Oddny Løkken Sanden
Virksomhetsleder - Heggelund og Sandbu barnehage 976 02 709
Camilla Ulvolden

Bolig og eiendom

Ansatte i avdelingen Bolig og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - kommunal eiendom 415 37 290
Leif Hagen
Økonomikonsulent 902 50 790
Gøril Sire Halvorsen

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
Regional gjeldsrådgiver 61 41 75 87
Avdelingsleder - legevakt og legekontor 905 67 799
Leder/saksbehandler - tildelingskontoret 414 21 528
Anne-Grethe Furuheim
Virksomhetsleder - NAV 915 34 600
Jarleif Haugen
Avdelingsleder - helsestasjon 934 52 350
Anne Enkerud Lien
Virksomhetsleder - tjenester funksjonshemma 478 59 595
Rita Randen
Prosjektleder/koordinator - tildelingskontoret 906 53 022
Avdelingsleder - sengeavdeling NGLMS 907 29 412
Elisabeth Rudi
Avdelingsleder - psykisk helse 415 37 282
Synnøve Solstad
Overlege NGLMS 480 64 764
Bjørn Steinar Storvik
Virksomhetsleder - Sel sjukeheim 61 23 81 33 415 68 494
Svein Helge Synstnes

Helse og omsorg - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - Sel og Vågå barneverntjeneste 415 37 287
Kristin Kalbakk

Helse og omsorg - NGLMS

Ansatte i avdelingen NGLMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder - NGLMS og hjemmebaserte tjenester 416 30 304
Arild Kongsrud
Avdelingsleder 907 29 412

IKT - Support

Ansatte i avdelingen IKT - Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
80 03 32 10
IKT Support

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 76 884
Ungdomsarbeider 481 18 750
Arne Bergum
Biblioteksjef 911 76 884
kulturkonsulent 476 73 737
Leder for Frivilligsentralen 901 38 839
Bjørn Randen
Leder Frivilligsentralen 456 61 814
Virksomhetsleder kultur 480 05 605
Jertru  Stallvik

Næringsliv og landbruk

Ansatte i avdelingen Næringsliv og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/

Næringssjef 905 51 701
Torfinn Stenersen
Landbrukssjef - Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel.

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosessleder tidlig innsats 997 25 951
Virksomhetsleder - PPTNG 415 37 285
Hilde Engvik Lusæter

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder VA 977 38 314
Bjørn Aabakken
Oppmålingsingeniør 911 88 263
Plan- og byggesaksbehandler - Fagleder Plan 912 46 845
Anna Raanaa Evjen
Virksomhetsleder plan og teknisk 482 61 936
Byggesaksbehandler
Arealplanlegger 941 78 653
Marianne Martin
Brannsjef 991 10 460
Tom Are Nilstad
Kommunalsjef - Plan og teknisk 917 12 073
Ola Næprud
Kongsvegen 4, 2662 Dovre 61 24 21 00 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)

Driftsingeniør 461 85 728
Ivar Skogum
Kommuneplanlegger 902 69 957

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rektor - Sel skule 61 70 08 81 481 06 166
Merete Aas
Rektor - Otta ungdomsskole 61 70 08 80 909 60 740
Pål Bertil Eide
Avdelingsleder - Otta læringssenter 904 71 387
Heidi Evjenth Holen
Rektor - Otta skole 61 23 55 42 415 52 767
Bente Mona Krogsæter
Rektor - Heidal skule 61 21 07 85 922 89 139
Sjur Arne Lindby

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 907 37 367
Elin Teigmoen
Hovedverneombud og personvernombud 909 17 981
Thorbjørn Tho