Digitaliseringsprosjekter for Helse og omsorg i Sel kommune

Frem mot 2040 vil kommunen oppleve et økende behov for flere årsverk i institusjon- og hjemmetjenesten. For å møte det økte behovet har kommunen startet to digitaliseringsprosjekter, med mål om å bedre benytte menneskelig arbeidskraft, minimere dobbeltarbeid, sikre lavere utgifter, raskere responstid og øke bruker- og medarbeidertilfredsheten. Det ene prosjektet har som mål å bedre bruken av mobil omsorg / eRom-løsninger og det andre for å øke bevegelsesfriheten gjennom GPS-sporing.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Hva er Mobil omsorg / e-Rom?

Prosjektet for mobil omsorg og e-Rom-løsning skal gjøre journalføring enklere og sikre bedre tilgang til oppdatert journaldata. For den ansatte skal dette lede til en enklere arbeidsdag og at det blir mer effektivt å gjennomføre arbeidsoppgaver. Man skal ikke trenge å gjennomføre dokumentasjon på en stasjonær data etter besøk hos pasienter på institusjon eller i hjemmetjenesten. Målet for prosjektet vil være at alle ansatte har god kompetanse og bruker løsningen for å minimere behovet for dobbeltarbeid. 

For å bedre forstå hva mobil omsorg vil si, kan du se denne videoen utviklet av Bergen kommune: https://www.youtube.com/watch?v=Czc_hCocnZ0

 

Hva er GPS-sporing?

GPS-sporing har som mål å øke bevegelsesfriheten for innbyggere i kommunen. Varslings- og lokaliseringsteknologi som GPS er særlig aktuelt for personer med demens i tidlig fase og annen kognitiv svikt. Det kan også være aktuelt for yngre innbyggere, blant annet med psykisk utviklingshemming. Helsedirektoratet anbefaler kommunene å tilby GPS-sporing i de tilfellene der dette kan øke livskvaliteten til innbyggere. 

For å bedre forstå hva GPS-sporing vil si kan du se denne videoen fra Helseetaten i Oslo kommune: https://www.youtube.com/watch?v=UWUM2IuqMWk

 

Hva vil prosjektene si for ansatte?

Digitalisering av offentlig sektor omhandler i større grad organisasjonsendring fremfor teknologisk endring. Teknologien gir nye muligheter for å vedlikeholde den gode tjenestekvaliteten som eksisterer i dag, selv med flere brukere i fremtiden, men kompetanse hos ansatte til å benytte løsningene er enda viktigere. 

For ansatte vil prosjektene lede til en enklere arbeidshverdag, bedre måter å jobbe på, men også behov for styrking av kompetanse og endrede arbeidsrutiner.  Ansatt er de viktigste brikkene for å oppnå suksess med prosjektene. 

 

Hva skjer fremover?

Arbeidet er prosjektorganisert med virksomhetsledere i styringsgruppe, med en egen prosjektgruppe som skal jobbe kontinuerlig med å informere og involvere ansatte. Det vil fremover legges ut informasjon på kommunens nettside, sendes ut informasjon på e-post, samt opprettes en lukket Facebook-gruppe. Dersom ansatte har spørsmål vil du kunne henvende seg i alle disse kanalene. 

De neste stegene for prosjektet vil være å kartlegge kompetansebehovet hos ansatte, og lytte til deres behov og spørsmål. Det skal skapes en god forståelse for behovet for funksjonalitet og hva som skaper gevinst hos brukere og ansatte. Resultatet blir å implementere prosjektene i daglig drift i løpet av første halvdel av 2019.