Alle med i Sel

I Sel kommune ønsker vi at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og kulturopplevelser uavhengig av familiens sosiale, kulturelle og økonomiske status. ALLE MED I SEL er et prosjekt som omfatter barn og unge fra 0 – 18 år.

Alle skal få være med i Sel

I Sel kommune ønsker vi at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og kulturopplevelser. Fritidsaktiviteter og deltakelse skal være uavhengig av familiens sosiale, kulturelle og økonomiske status. Prosjektet ALLE MED I SEL omfatter barn og unge fra 0 – 18 år.

Målet med prosjektet er å bidra til deltakelse og inkludering for alle barn og unge i Sel kommune, samt forebygge sosial eksklusjon av barn, unge og familier. - Dette er ment som et lavterskel tilbud, vi oppfordrer folk til å ta kontakt for mer informasjon, sier prosjektleder Torill Sperre.
 
Tiltak foreløpig
 
Opplevelseskortet
Gavekort som kan kjøpes av alle. Kortet er fylt med aktiviteter og opplevelser. Sponset av DNB og Aktiv Otta. Kortet kan kjøpes av alle på Otta kulturhus og på Sel rådhus/ servicetorget. Kortet gjelder for 1 år av gangen. Prosjektet ALLE MED I SEL disponerer en andel av disse kortene, ta kontakt med prosjektleder Torill Sperre for mer informasjon om dette. Opplevelseskortet lanseres på Otta kulturhus søndag 1.september kl. 16.00. Det blir informasjon om ordningen, kulturinnslag og gjester.

Regional fagdag
Regional fagdag med tema "Sosiale ulikheter i oppvekst - fokus: barnefattigdom". Foredrag ved samfunnsforsker Karin Gustavsen, og framlegg av lokale prosjekt i Nord-Gudbrandsdal. 11.september 2013.  samarbeid med Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.
 
Trillegruppe i Heidal
Trillegruppen er et samarbeid med helsestasjonen i Sel. Oppmøte ved Heidalshallen fredager kl. 11.00. Oppstart i slutten av august. Dato ikke fastsatt ennå.

Ungdom og økonomi
Tema for 10. klasse / Prosjektuke høsten 2013. Gjelder Otta ungdomsskole og Heidal barne- og ungdomsskole. Samarbeid med MOT, DNB Otta og gjeldsrådgiver ved NAV.

Skolefrokost
Otta ungdomsskole, havregrøt i kantina mellom kl 08.15 og 08.40 til elevene.
TILBUDET STARTER 26.august 2013.
 
Overordnet målsetting for ALLE MED I SEL:

  • Bidra til deltakelse og inkludering for alle barn og unge i Sel kommune.
  • Forebygge sosial eksklusjon av barn, unge og familier.
     

Gjennom prosjektet ALLE MED I SEL ønsker vi:

  • Fokus på barn og unges behov for en god oppvekst.
  • Helhetlig og samordnet tiltak for familier som deltar i prosjektet.
  • Nært samarbeid med familiene.
     

Prosjektet ALLE MED I SEL omfatter barn og unge i alderen 0 - 18 år.
 
Styringsgruppe

ALLE MED I SEL har en tverrfaglig styringsgruppe bestående av  kommunalsjef Steinar Løsnesløkken, kulturkonsulent Mette Josten, pedagogiskrådgiver Bente Krogsæter, ledende helsesøster Anne E. Lien, barnevernleder Elisabeth S. Lysbakken, NAV Sel v/ Ingrid Aa. Olstad.
Prosjektleder er Torill Sperre som er ansatt ved NAV Sel.
 

ALLE MED I SEL  er et lavterskeltilbud - ikke nøl med å ta kontakt!
Dersom du ønsker å delta i prosjektet,
eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å tak kontakt med:
 
Torill Sperre - prosjektleder for ALLE MED I SEL.
Telefon: 40 24 81 56
E-post:
anne-torill.huser.sperre@nav.no