Virksomhetsleder for plan og teknisk, 100% fast stilling

Søknadsfrist: 19.01.2018

Som virksomhetsleder for plan og teknisk vil du ha et overordnet lederansvar for områder som vei, vann og avløp (VA), renovasjon, plan og byggesak, reguleringsplaner, arealplanlegging, miljø, brann og feievesen, sivilt beredskap og grøntanlegg. Virksomhetsleder rapporterer til kommunalsjef for plan, teknikk og eiendom.

 

St.id: 1877

Hovedoppgavene for virksomhetsleder vil være:

 • Videreutvikle og forsterke kommunens rolle som samfunnsutvikler og profesjonell tjenesteyter

 • Forvaltningsarbeid, eksempelvis innen plan- og byggesaker

 • Strategisk utviklingsarbeid

 • Resultat-, budsjett- og personalansvar for medarbeidere innen fagområdet

 • Saksforberedelse til politiske organ

 • Kontinuerlig arbeid med internkontroll/kvalitetssikring og risikostyring

 • Rekruttering av fagkompetanse

 

Vi søker deg som:

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

 • Er omgjengelig, tydelig, uredd og handlekraftig

 • Er engasjert, utholdende, målrettet, fleksibel og ydmyk

 • Evner å ha et helhetlig og overordnet perspektiv

 • Er utviklingsorientert og har evne til å lede under endring

 • Forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon

 

Krav til søkere:

 • Høyere, relevant teknisk utdanning, men relevant erfaringskompetanse kan kompensere for manglende formalkompetanse

 • Erfaring fra tilsvarende/relevante ansvarsområder

 • Bevisst holdning til arbeidsgiverrollen og gjerne forhandlingsvant

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale

 • Mulighet til selv å påvirke innholdet i stillingen

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

 • Vi kan bistå med å finne bolig og vi har byggeklare tomter


For nærmere informasjon om stillingen kan kommunalsjef Ola Næprud kontaktes på tlf. 91 71 20 73.

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillingar.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Kontakt

Ola Næprud
Kommunalsjef - Plan og teknisk
Mobil 917 12 073