Vikarer i skolene i Sel

Søknadsfrist: 01.12.2023

St.id. 505

Skolene i Sel søker etter vikarer for skoleåret 2023-2024. Utlysningen gjelder for Heidal skule, Otta skole, Otta ungdomsskole, Otta læringssenter og Den norske fjellskolen, Rondeheim.

Vi søker deg som er lærer, barne- og ungdomsarbeider, student, assistent, har annen relevant utdanning eller erfaring i arbeid med barn og unge.

Vi søker deg som kan jobbe fulltid, deltid og deg som ønsker å være tilkallingsvikar. Ansettelser skjer fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen med å søke. Du vil bli kontaktet av en skolene som har behov for vikar. Ved søknad på stillingene, blir du bedt om å oppgi relevant utdanning og praksis. Er det andre ting du ønsker å informere om, for eksempel dersom du ønsker å jobbe i bestemt(e) virksomheter, ber vi deg også skrive inn dette når du søker.

Politiattest må leveres før tiltredelse i stilling, men merk at du ikke kan søke om politiattest før du har bekreftelse fra en arbeidsgiver om at du er tilbudt en stilling.

Relevant utdanning og erfaring fra skole vil bli vektlagt, i tillegg til personlig egnethet.

Politiattest kreves.

Ved spørsmål: Gry Kallåk, 979 73 499 (Otta ungdomsskole/Otta læringssenter), Merete Aas, 481 06 166 (Otta skole) eller Sjur Lindby, 922 89 139 (Heidal skule).

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakt

Gry Kallåk
Konstituert rektor Otta ungdomsskole / Otta Læringssenter
Mobil 979 73 499
Sjur Arne Lindby
Rektor - Heidal skule
Mobil 922 89 139
Merete Aas
Konstiutuert virksomhetsleder - Otta skole
Mobil 481 06 166