Vernepleier ved Otta skole, 90% stilling (vikariat)

Søknadsfrist: 02.10.2023

Sel kommune har som ambisjon at alt arbeid i skolen skal bygge på målsettinger om livsmestring for alle elever der motivasjon for å lære, ønske om å utvikle seg og iver etter å strekke seg etter nye mål blir en realitet. Dette skal muliggjøres gjennom tilpasset opplæring, tidlig innsats, tverrfaglig kulturbygging og gjennom systematisk utvikling av et inkluderende skolemiljø. Grunnskolene i Sel kommune arbeider systematisk med mål om økt faglig og sosial læring for enkeltindividet gjennom utvikling av en fellesskapende praksis. Grunnskolene i Sel skal utvikles som kollektivt orienterte organisasjoner. Otta skole er en barneskole med 312 elever på trinnene 1–7. Skolen flyttet ved nyttår inn i en helt ny og moderne skole i Otta sentrum.

 

St.id. 510

Stillingen er ledig i tidsrommet fom 24.11.2023 tom 3.10.2024.

 

Stillingsbeskrivelse:

 • Koordinere og planlegge oppfølging av elever med særskilt behov
 • Følge opp elever med særskilte behov gjennom skoledagen
 • Ansvar for adferdsanalytisk arbeid
 • Bidra til å trygge skolehverdagen
 • Samarbeid med pedagoger, pedagogiske medhjelpere og andre instanser

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier eller annen relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn/personer med oppfølgingsbehov
 • Kunnskap om og erfaring med atferdsobservasjon, analyse og tiltak
 • Kunnskap om relasjonskompetanse og kommunikasjon med barn
 • Erfaring med miljøskapende arbeid for barn
 • Erfaring med sosial ferdighetstrening

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Håndtere varierte arbeidsdager
 • Evne å opptre rolig og bestemt
 • Evne til å bygge trygg og god relasjon til barn
 • Kunne se barnets behov og bidra til en trygg læringssituasjon
 • Lojal, ansvarsfull og inkluderende
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

 

 

Vi tilbyr deg:

 • Gode utviklingsmuligheter både individuelt og som del av et profesjonsfellesskap
 • En variert arbeidsdag der du kan gjøre en forskjell for barns læring og utvikling
 • En mangfoldig elevgruppe
 • Tverrfaglig sammensatt personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement som hjelper og støtter hverandre
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk

 

Tilsetting er betinget godkjent politiattest i henhold til opplæringsloven § 10-9. Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Relevant dokumentasjon på utdanning tas med på intervjuet. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Ved ansettelse kreves gyldig politiattest av nyere dato. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til konstituert rektor Merete Aas, 48 10 61 66, eller avdelingsleder Kristin Sandnes, tlf. 48 11 46 85.

 

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.