Vernepleier, 100% vikariat ved Aktivitetssenteret

Søknadsfrist: 01.10.2023

Tiltak for funksjonshemmede består av bofellesskapet Otta brygge, Loftsgårdsbakken samlokaliserte boliger og Aktivitetssenteret.

St.id. 507

Stillingen er ledig omgående og tom 15.08.2024. Stillingen har arbeid på dagtid mandag tom fredag, hvor du vil bistå i ulike grupper. Søker må ha førerkort for personbil.

Stillingen har varierte arbeidsoppgaver, som i hovedsak består av målrettet miljøarbeid, praktisk bistand, veiledning og pleie og omsorgsoppgaver. Det vil kunne inngå primærkontaktansvar. Erfaring med målrettet miljøarbeid og lignende arbeid vil være en fordel.

Det er en forutsetning å kunne snakke og skrive godt norsk. 

Det vektlegges personlig egnethet som stabilitet, god fysikk, utholdenhet, tålmodighet og fleksibilitet.

Søker bør ha interesse i å være med å utvikle tjenestene på en positiv måte.

Det kreves politiattest.

Dersom det ikke søker vernepleier til stillingen, kan andre med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning eller pedagogiske fag få tilbud om stillingen. Andre med relevant utdanning kan også søke.

Vi gjør oppmerksom på at ved interne omrokkeringer kan andre stillingsstørrelser bli ledige.

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakt

Karina Forr
Avdelingsleder
Mobil 902 86 130
Rita Randen
Virksomhetsleder TFF
Mobil 478 59 595