Saksbehandler, 50% fast stilling ved Tildelingskontoret

Søknadsfrist: 08.10.2023

St.id. 509

Tildelingskontoret i Sel kommune tildeler helse- og omsorgstjenester i kommunen. Kontoret er organisert direkte under kommunalsjef for helse og omsorg, og har 3,5 årsverk.

Tildelingskontoret ivaretar rollen som kommunens rettighetsforvalter innenfor helse- og omsorgstjenester, inkludert i dette er kommunens koordineringsansvar innen habilitering og rehabilitering.

Tildelingskontoret har ansvaret for kartlegging, saksbehandling og samordning av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Kvalifikasjonskrav:

  • 3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag
  • Fortrinnsvis videreutdanning innen helserett, eller ønske om å gjennomføre slik utdanning
  • Relevant praksis innen fagområdet og gjerne innen koordinering av tjenester

Vi vektlegger:

  • Kunnskap om relevant lovverk knyttet til saksbehandling og forvaltning av helse- og omsorgstjenester
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
  • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Gode samarbeidsevner
  • Relevant praksis innen fagområdet; saksbehandling og koordinering av tjenester
  • Kjennskap til fagsystemet f.eks. Profil
  • Førerkort kl. B

 

Personlig egnethet vektlegges.

 

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakt

Arild Kongsrud
Kommunalsjef Helse og omsorg
Mobil 416 30 304