Ledige stillinger ved Sel sjukeheim

Søknadsfrist: 25.09.2023

52 % fast nattstilling som helsefagarbeider med 3. hver helg – St.id. 497
Avdelingen er tilrettelagt for mennesker med demens sykdom. Totalt 16 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Kontaktperson: Avdelingsleder Elin Ekre tlf. 913 26 870

 

40% fast stilling som sykepleier/vernepleier med 3. hver helg – St.id. 498
Avdelingen er tilrettelagt for mennesker med demens sykdom. Totalt 16 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Kontaktperson: Avdelingsleder Elin Ekre tlf. 913 26 870

 

2 x 40 % faste stillinger som helsefagarbeider med 3. hver helg – St.id. 499
Avdelingen er tilrettelagt for mennesker med demens sykdom. Totalt 16 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Kontaktperson: Avdelingsleder Elin Ekre tlf. 913 26 870

 

55 % fast stilling som helsefagarbeider med 3. hver helg – St.id. 500
Avdelingen er tilrettelagt for mennesker med demens sykdom. Totalt 16 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Kontaktperson: Avdelingsleder Elin Ekre tlf. 913 26 870

 

21,5% fast stilling som helsefagarbeider med 3. hver helg – St.id. 501
Avdelingen er tilrettelagt for mennesker med demens sykdom. Totalt 16 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Kontaktperson: Avdelingsleder Elin Ekre tlf. 913 26 870

 

50 % fast stilling som helsefagarbeider med 3. hver helg – St.id. 502
Sjukeheimsavdeling med totalt 26 plasser. Stillingen har 4 ekstra helger pr år.

Kontaktperson: Avdelingsleder Anita Byrbotten tlf. 48033271

 

2 x 14 % fast stilling som helsefagarbeider med 3. hver helg – St.id. 503

Sjukeheimsavdeling med totalt 26 plasser.

Kontaktperson: Avdelingsleder Anita Byrbotten tlf. 48033271

 

Hos oss er det faglig spennende å jobbe og våre ansatte brenner for eldreomsorgen. Vi har et godt arbeidsmiljø som er preget av faglig tilnærming og gode kollegaer som deler sin kunnskap for at våre beboere skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert sykepleier
 • Autorisert helsefagarbeider
 • Sykepleierstudenter eller andre med relevant praksis kan søke

 

Vi vektlegger at du:

 • Samarbeider og kommuniserer godt.
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Er ansvarsfull og arbeider selvstendig.
 • Trives med teamarbeid.
 • Pålitelig og ansvarsfull
 • Engasjert og positiv
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Utøver helhetlig omsorg og pleie ut ifra den enkeltes behov
 • Sørger for at beboer opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.

 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø der vi deler erfaringer og kunnskaper slik at vi mestrer oppgavene sammen
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer og kompetanseheving.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

 

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.