Ledig stilling som kreftkoordinator i kommunene Vågå og Sel

Søknadsfrist: 08.10.2023

St.id. 508

Om stillingen:

Det er ledig 100 % stilling som kreftkoordinator fra d.d., henholdsvis 80 % tilknytta Sel kommune og 20 % tilknytta Vågå kommune.

Stillingen er organisert i Sel kommune med fast kontorplass på Sel Rådhus, men med et tett samarbeid med pleie og omsorgstjenesten i Vågå og Sel og bl.a. sengeavdelingen ved NGLMS. En del reising mellom kommunene må påregnes, slik at den som ansettes må disponere egen bil.

 

De viktigste oppgavene er å:

 • være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
 • ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i alle faser av sykdommen
 • ha oversikt over frivillige og ikke – kommunale tilbud
 • koordinere kreftomsorgsarbeidet i begge kommunene
 • bidra til å synliggjøre satsingen innen kreftomsorgen
 • knytte til seg nettverk med andre koordinatorer
 • oppdatere og vedlikeholde planverk

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning innen kreftomsorg
 • Sykepleiere med relevant erfaring og videreutdanning innen palliasjon kan vurderes

 

Vi søker deg som er / har:

 • strukturert
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • evne til nytenking og til å finne gode løsninger
 • evner å koordinere innad i kommuner og opp mot spesialisthelsetjenesten

Erfaringsbasert kompetanse og personlig egnethet blir vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • en spennende interkommunal stilling med mulighet til i stor grad å forme sin egen   arbeidsdag
 • meningsfylte arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale

Arbeidsvilkår for øvrig vil være i henhold til sentrale og lokale avtaler.

 

Kontaktpersoner:

Fungerende kreftkoordinator, Hilde Aarvik, tlf.: 91766351  eller

Kommunalsjef helse og omsorg i Sel kommune, Arild Kongsrud tlf.: 41630304

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.