Helsefagarbeider natt ved Heidalstun

Søknadsfrist: 01.10.2023

Heidalstun bo- og servicesenter har 16 heldøgns omsorgsboliger og befinner seg i Heidal. Her finnes også Bokollektivet som er en institusjonsavdeling med 8 tilrettelagte plasser for personer med demenssykdom. Hjemmetjenesten Heidal har sin base på Heidalstun. Heidalstun har eget produksjonskjøkken.

Å jobbe i hjemmetjenesten gir deg mulighet til å få brukt faget ditt på en spennende og variert måte. Her er ingen dag lik og her vil du møte arbeidsoppgaver som for eksempel ulike sykepleiefaglige prosedyrer, administrering av medisiner, sårstell, primær- og sekundær ansvar og samarbeid med andre faggrupper samt pårørende. Hjemmesykepleien rykker også ut ved utløst trygghetsalarm.

I hjemmetjenesten har vi nå ledig følgende stilling:

 

St.id. 506             60 % vikariat som helsefagarbeider natt

Ledig fra d.d. tom mai 2024. Mulighet for fast ansettelse.

Arbeidstid: Turnusarbeid med arbeid på natt. Arbeid gjennomsnittlig hver tredje helg.

Autorisasjon: Det kreves autorisasjon som helsefagarbeider

Førerkort: Det kreves at søker har førerkort

For stillingen vektlegger vi:

Personlig egnethet med stor vekt på stabilitet/tilstedeværelse. Det er en forutsetning å kunne snakke og skrive godt norsk.

Ved ansettelse må søker legge frem helseattest av nyere dato, samt politiattest.

Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt. Du må kunne være løsningsorientert, ansvarsfull og jobbe selvstendig. Du må også trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold. Tjenestene er godt utbygde blant annet har vi tatt i bruk en andel velferdsteknologiske løsninger. Hos oss møter du faglige utfordringer og vi legger vekt på kompetanseheving. Du får lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Det tas forbehold om endring i organisering og oppgaver.

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.  

Kontakt

Torø Brit Bentdal
Avdelingsleder
Mobil 481 58 638