Om kulturmiljøplanen

Kulturmiljøplanen "Temaplan for kulturminner: Bergverk og steinindustri" ble vedtatt i kommunestyret