Smittestatus i Sel

I forrige uke (uke 18) var det registrert 4 smittede i Sel kommune. Trenden er stabil.

Vi ser nå en stadig mindre forekomst av COVID-19 blant innbyggerne i Sel kommune, og daglig smittetall har de siste dagene vært på under 5 stk. Av hensyn til personvernet og kapasitet, kommer vi derfor til å unngå å offentliggjøre smittetall så lenge det forblir under fem personer daglig. 

Personer som tester positivt på hurtigtest oppfordres fortsatt til å registrere hurtigtest digitalt på Sel kommunes nettsider så vi fortsatt kan holde intern oversikt over smitteutbruddet. 
Informasjon om koronavaksinasjon, utlevering av hurtigtester og mulighet for å registrere positiv hurtigtest, finner dere her på Sel kommunes hjemmesider. 


Smittetall i Sel uke 18 - Klikk for stort bilde                                        

 

Forrige uke (uke 18) ble det registrert totalt 4 positive prøver i Sel, mot 12 i uke 17 og 11 i uke 16.