Smittestatus i Sel

Status høsten 2022

Vi registrerer ikke lenger antall smittede, og det er nå kun de generelle smitterådene fra FHI som gjelder som anbefaling for folk flest.

Følgende anbefalinger kommer fra smittevernlegen i Sel:

  • Ved nyoppståtte luftveissymptomer, bør du holde seg hjemme fra jobb/skole/barnehage til du føler deg bra. Unntaket for dette er kun ved lette forkjølelsessymptomer.
  • Det foreligger ikke lenger en generell anbefaling om koronatesting ved luftveissymptomer, men hurtigtester kan fortsatt hentes på kommunehuset i Sel på Otta.
  • Hvis du skal oppsøke helsevesenet eller andre steder hvor man kan utsette potensielt sårbare grupper for smitte, anbefaler vi derimot fortsatt at du tester deg hvis du har luftveissymptomer.
  • Tester du positivt for COVID-19 før du skal til legetime/legevakt, må legekontoret/legevakt informeres om dette i forkant. Planlagte besøk ved helseinstitusjoner bør utsettes til bedring.
  • Det er ikke lenger nødvendig å registrere positiv hurtigtest via kommunens nettsider.
  • Har du luftveissymptomer (uavh. av koronainfeksjon) og skal til time ved Otta legekontor, anbefaler vi bruk av munnbind både hos deg og av undersøkende/behandlende personell.
  • Ved smitte hos pasient/bruker og ansatte i helsevesenet, vil vi fortsatt etterstrebe redusert kontakt/skjerming i fire døgn/til bedring av hensyn til andre spesielt utsatte personer.