Barnehage og skoler åpnes nå gradvis igjen

Viktig informasjon til alle foresatte og elever i skolene!

Helsedirektoratet vedtok etter smittevernloven § 4-1 andre ledd stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner fra  12.3.2020 til 20.4.2020. 

Alle barnehager i Sel kommune åpnet mandag 20.april. Dette gjelder for barn i alderen 0-6 år. Åpningstid fom. uke 20: kl. 08.00 - 15.30. Heidal barnehage har åpent 07.30-15.00.

1.-4. trinn i skolene samt SFO åpnet mandag 27. april
5-10. trinn åpner gradvis fra mandag 11. mai
Åpningstider: Otta Nyhusom 08.40-13.25, Otta skole sentrum 08.45-13.30, SFO: 13.30-15.45
Heidal skule 08.15-13.55, SFO: 14.00-15.30
Otta ungdomsskole 08.49-14.35
SFO er morgenstengt begge skoler.

Lokale tilpasninger i Sel blir offentliggjort i god tid før en evt. åpning.

Kommunen har også et omsorgstilbud for barn med særskilte behov eller foreldre med viktige samfunnsfunksjoner som ellers ikke berøres av åpningen.

Utdanningsdirektoratet har følgende retningslinjer og kriterier for tilbud til barn som ikke kan være hjemme:

Barn som ikke kan være hjemme

SØKNADSSKJEMA FINNER DERE HER

Fra og med mandag 20. april gjelder følgende for hver enkelt barnehage/skole:

Heggelund og Sandbu barnehage

 • Barnehagene er åpne
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Heidal barnehage

 • Barnehagen er åpen
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Ottbragden barnehage

 • Barnehagen er åpen
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Sel barnehage

 • Barnehagen er åpen
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Selsverket barnehage

 • Barnehagen er åpen
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Smurfen barnehage

 • Barnehagen er åpen
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Thoskogen naturbarnehage

 • Barnehagen er åpen
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Heidal skule

 • 1. - 4. trinn åpnet 27. april. 5.- 10. trinn vil gradvis gjenåpnes fra og med mandag 11. mai. Informasjon sendes til foresatte.

Otta skole

 • 1.- 4. trinn på Nyhusom åpnet 27. april. 5.- 7. trinn på Otta skole sentrum åpner fra og med mandag 11. mai. Informasjon blkir sendt til foresatte.

Otta ungdomsskole

 • Gradvis gjenåpning fra og med mandag 11. mai. Det vil være vekselvis 2 trinn på skolen og ett trinn som har hjemmeundervisning hver dag. Fellesinformasjon til foreldre/foresatte blir sendt ut via SMS fra skolen.

Otta Læringssenter

 • Gjenåpning fra og med mandag 11. mai. 

 

Fra og med mandag 16. mars er barnehagene og barneskolene åpne for barnepass for de som har fått innvilget søknad om det.

 

Otta skole Nyhusom - Klikk for stort bildeOtta skole Nyhusom