Barnehager og skoler

Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag.
Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder, og skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det. Les mer på udir.no

Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. Les mer i artikkelen Dette gjelder nå ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19.

Overordnede smittevernanbefalinger

Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen. Overordnede smittevernanbefalinger vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert korona.

Anbefalingene er:

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Godt renhold og god ventilasjon