Barnehager og skoler

I forbindelse med gradvis gjenåpning av samfunnet, har regjeringen bestemt at lokale smittevernmyndigheter fra 27. mai 2021 kan vurdere om skoler i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå for skolene, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig. Skoler må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel. 

På bakgrunn av disse nye nasjonale retningslinjene besluttet smittevernlegen i Sel kommune den 25. mai 2021, at barnehager og skoler i kommunen går fra gult til grønt nivå fra mandag 31. mai 2021. Hvordan skolene og barnehagene organiserer seg rent praktisk de siste ukene, er opp til den enkelte virksomhet å bestemme. Virksomhetsleder er gitt myndighet til å vurdere og beslutte organisering fram til sommerferien. 

 

Tiltaksnivå etter smittevernveilederen. Dette er en «trafikklysmodell» som sier noe om hvilke tiltak som må innføres på skolen/barnehagen utfra den lokale smittesituasjonen med bakgrunn i nasjonale tiltaksnivå. 
Her er tiltaksnivåene nærmere beskrevet for hhv. barnehagebarneskole og ungdomsskole.

Skolene og barnehagene informerer fortløpende berørte foreldre om organisering og tiltak på de enkelte virksomheter. Det kan bli hjemmeskole for enkelte trinn, men det vil i tilfelle den enkelte skole gå ut med nærmere informasjon om til de det måtte gjelde.

Sel kommune har forståelse for at noen av våre innbyggere opplever situasjonen vi nå står i som utrygg og utforutsigbar. Skoler og barnehager jobber målrettet sammen med smitteteamet og følger smittevernveilederen til punkt og prikke. Smittevernlege vurderer fortløpende ut fra smittesituasjonen om tiltaksnivå skal oppjusteres til rødt nivå for skoler og  barnehager. Rødt nivå vil fortsatt bety åpne barnehager og skoler.

Veileder om smittevern i barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet)

Formålet med rådene er å begrense utbrudd av Covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen, skolen eller SFO
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer