Barnehager og skoler

Alle barnehager , samt Heidal skule og Otta skole er åpne som normalt fra tirsdag 05.01. Otta ungdomsskole har hjemmeskole tirsdag 05.01, og elevene møter på skolen først onsdag 06.01.

Barnehager og barneskoler er på gult nivå etter smittevernveilederen, ungdomsskolene er de første to ukene av 2021 på rødt nivå etter regjeringens anbefalinger. Informasjon om organisering og tiltak blir distribuert til de foresatte fra de enkelte barnehager og skoler.

 

Veileder om smittevern i barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet)

Formålet med rådene er å begrense utbrudd av Covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen, skolen eller SFO
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer