Barnehager og skoler

Skriftlig eksamen er avlyst våren 2021.

Vi er på risikonivå 3 som tilsvarer gult tiltaksnivå etter smittevernveilederen.

Likevel ser vi at det er viktig å redusere møteplasser der det er vanskelig å opprettholde 1-meteren, slik som på buss. Sel kommune innfører derfor et oransje nivå,med følgende tiltak i tillegg til gult:

For å unngå trengsel på buss, og dermed økt smittefare, oppfordres foreldre som har anledning til å kjøre og hente sine barn. Elever i ungdomsskolen som tar buss oppfordres til å bruke munnbind.

 

Tiltaksnivå etter smittevernveilederen. Dette er en «trafikklysmodell» som sier noe om hvilke tiltak som må innføres på skolen/barnehagen utfra den lokale smittesituasjonen med bakgrunn i nasjonale tiltaksnivå. 
Her er tiltaksnivåene nærmere beskrevet for hhv. barnehagebarneskole og ungdomsskole.

Skolene og barnehagene informerer fortløpende berørte foreldre om organisering og tiltak på de enkelte virksomheter. Det kan bli hjemmeskole for enkelte trinn, men det vil i tilfelle den enkelte skole gå ut med nærmere informasjon om til de det måtte gjelde.

Sel kommune har forståelse for at noen av våre innbyggere opplever situasjonen vi nå står i som utrygg og utforutsigbar. Skoler og barnehager jobber målrettet sammen med smitteteamet og følger smittevernveilederen til punkt og prikke. Smittevernlege vurderer fortløpende ut fra smittesituasjonen om tiltaksnivå skal oppjusteres til rødt nivå for skoler og  barnehager. Rødt nivå vil fortsatt bety åpne barnehager og skoler.

Veileder om smittevern i barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet)

Formålet med rådene er å begrense utbrudd av Covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen, skolen eller SFO
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer