Sel ønsker å registrere tilgjengelig helsepersonell og andre frivillige

For å styrke beredskapen vår framover ønsker Sel kommune å registrere tilgjengelig helsepersonell som oppholder seg i kommunen. Det kan være studenter innen medisin og helsefag, personer med erfaring og fagkunnskap som er i annet arbeid samt pensjonister med helsefaglig bakgrunn.

Dere kan gå inn på dette skjemaet for å registrere dere:

Registreringsskjema for helse- og omsorgspersonell

I første omgang ønsker vi å få en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Andre frivillige:

Vi vet det er mange som ønsker å bidra i den situasjonen vi er kommet i, og det setter vi stor pris på. Vi ønsker derfor også å registrere deg som ikke har helsefaglig bakgrunn, men som ønsker å bidra med frivillig arbeid.

Dere kan registrere dere her:

Registreringsskjema for frivillige

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? Vil du bestille testing?
Mobil 469 08 342

Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00