Råd og informasjon om Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spredning er det viktig at alle innbyggere følger råd og retningslinjer fra myndighetene.

Følg med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon:  fhi.no.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.

Coronavirus - vaner som forebygger smitte - Klikk for stort bilde   

Det er mistanke om smitte med coronavirus (SARS-CoV- 2) hos de som:

  • Har symptomer på luftveisinfeksjon

OG

  • Har oppholdt seg i områder med kjent coronasmitte (uke 9: Kina, andre deler av Asia og deler av Nord-Italia )

ELLER

  • Har vært i nærkontakt med person som er kjent smittet.

Ta kontakt med fastlege eller legevakt PÅ TELEFON. Legen vil vurdere videre tiltak. Det er viktig at man ikke møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespredning blant sårbare grupper. 

Otta legekontor: 61700900
Legevakt: 116117

God håndhygiene beskytter mot smitte. Vask hendene ofte, bruk håndsprit hvis ikke vann og såpe er tilgjengelig. Unngå nærkontakt med mennesker som hoster og nyser. Sørg for god hygiene hvis du selv er forkjølet, unngå å hoste og nyse direkte på andre. 

Beskytt sårbare grupper mot smitte

Vis hensyn og ta ansvar. Eldre og kronisk syke er i fare for å utvikle alvorlig sykdom ved smitte med luftveisvirus. Unngå besøk på sykehjem hvis du hoster eller nyser

Råd ved hjemmekarantene

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus

 

Spørsmål og svar om innreise til Norge

 

Kommuneoverlegen i Sel

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? Vil du bestille testing?
Mobil 469 08 342

Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00