Nærkontakter og isolasjon

Råd til deg som er nærkontakt

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det skilles også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær vil du få beskjed av kommunen om hva som gjelder for deg. Øvrige nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter gjelder dette:

Informasjon til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær

 • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) og over 18 år har du plikt til karantene i 7 dager. Dette gjelder uansett om du er vaksinerte eller ikke. Det gjelder også om du har gjennomgått sykdommen siste 12 månedene. Du kan unntas karantene ved å ta en test straks som er negativ. Deretter har du plikt til å følge gjeldende testregime:
  • Vaksinerte: En test tatt mellom dag 3-7, fortrinnsvis dag 3-5
  • Uvaksinerte:
   • Hurtigtest daglig i 7 dager, eller
   • PCR-test annenhver dag i 7 dager
 •  Er du under 18 år har du ikke plikt til testing og karantene, men du anbefales å følge samme regime.
 • Dersom du får symptomer bør du holde seg hjemme, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og teste deg.
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende PCR-prøve på teststasjon.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet kan etter første negative test og under gjeldende testregime gå på arbeid og skole. De anbefales like fullt å skjerme andre fra mulig smitte ved å unngå innendørs fritidsaktiviteter og arrangementer så lenge den smittede er i isolasjon.

Råd til deg som er øvrig nærkontakt

 • Er du fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, bør du følge med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.
 • Er du uvaksinert eller delvaksinert, bør du ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt.
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du ta kontakt med kommunen.

Beskrivelse av hva som menes med fullvaksinert her:

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: 

For nærmere informasjon angående barn og unge, se Råd og informasjon om barn og unge og Råd om smittevern i skole og barnehage.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine sider

Flytskjema luftveissymptomer - Klikk for stort bilde