Nærkontakter, karantene og isolasjon

Spørsmål og svar om smittekarantene og isolasjon

Hvem har karanteneplikt?

 • Husstandsmedlemmer
  • Du skal sitte i karantene i 7 dager før du kan teste deg ut med en PCR-test. Dagene telles fra tidspunktet du sist hadde kontakt med den smittede.
 • Tilsvarende nære - f.eks. kjærester, studenter som deler felles kjøkken og bad og andre som helt eller delvis bor sammen uten å være i familie eller husstand.
  • Du skal sitte i karantene i 7 dager før du kan teste deg ut med en PCR-test. Dagene telles fra tidspunktet du sist hadde kontakt med den smittede.
 • Øvrige nærkontakter - f.eks. venner, klassekamerater, jobbkollegaer.
  • Du kan teste deg ut etter tre dager med PCR-test, men må da gå i fritidskarantene til det i alt er gått syv dager og du igjen må teste deg. – Hvis du har fritidskarantene, er du underlagt de samme karantenereglene som alle andre etter jobb, men ikke i arbeidstiden. Du bør bruke munnbind til og fra jobb.

Karanteneplikten gjelder også for vaksinerte.

Hvem regnes som nærkontakt?

 • Alle som har tilbrakt mer enn 15 minutter nærmere enn to meter fra en smitteførende person, regnes i utgangspunktet som nærkontakt.
 • Har du hatt kontakt med en person mindre enn to dager før vedkommende fikk symptomer eller testet positivt, regnes du som nærkontakt.

Disse er unntatt fra smittekarantene:

 • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato.
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.
 • Arbeidstagere som innehar kritiske samfunnsfunksjoner, forutsatt at de tester negativt ved arbeidsdagens start i hele syvdagersperioden.

Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg.

Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.

Isolasjon for smittede:

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine sider