Når vil innbyggere i Sel kommune få tilbud om vaksine mot Covid-19?

Antall vaksiner som kommer varierer hver uke, og vi får beskjed bare noen dager før vaksinen sendes ut. Det gjør det vanskelig å gi sikker informasjon om tidspunkt for vaksinering, og tidsangivelsen er anslag basert på den informasjonen som vi har tilgjengelig i dag.  Vi har de siste ukene fått færre doser enn forespeilet, noe som fører til at tidsplanen for vaksinering forskyves noe framover i tid. De fleste dosene som kommer i slutten av mai er beregnet på andre doser, blant annet for de helsepersonell som fikk første dose med AstraZeneca før den ble trukket tilbake.

Det er ventet at antall doser vi mottar vil øke i juli/august og det er viktig å tenke på ved ferieplanlegging i sommer.

Helse- og omsorgsdepartementet har etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.

Vi vaksinerer nå prioriteringsgruppe 5,6 og 7, (alder 18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Alle over 65 år har fått tilbud om første vaksinedose i løpet av mai. 

Videre vil personer med underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19, få tilbud om vaksine. Det kan være KOLS og alvorlig astma, diabetes, fedme, gjennomgått hjerneslag, hjerte/karsykdom, kronisk leversykdom, eller annen alvorlig sykdom. De som av ulike grunner bruke immundempende medisin blir også prioritert til vaksine. Mild astma og høyt blodtrykk regnes ikke som risiko. Det er fastlegene som plukker ut de som skal prioriteres. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med fastlegen for å bli prioritert. Fastlegene har god kjennskap til sine pasienter, og bruker i tillegg elektroniske verktøy for å identifisere risikopasienter. De som har fastlege i annen kommune må be fastlegen sende en beskjed om behov for prioritering utover alder til Sel kommune, ved vaksinekoordinator Anne Enkerud Lien. 

Vaksineringsscenario Sel mai 2021 - Klikk for stort bilde   

Prioriteringsgruppe 5 (55 – 64 år med underliggende sykdom) vil få tilbud om første vaksinedose i begynnelsen av juni, prioriteringsgruppe 6 (45 – 54 med underliggende sykdom), og prioriteringsgruppe 7( 18 – 44 med underliggende sykdom) i løpet av juni.

De som oppholder seg i Sel Kommune og har sykdommer som gjør at de bør prioriteres, men IKKE har fått time til vaksinering i løpet av juni, bes ta kontakt med fastlegen. 

Det er omtrent 1600 personer mellom 45 og 65 år i Sel kommune. Vi håper at alle får tilbud om vaksine i løpet av sommeren.

Hvordan foregår vaksineringen i Sel kommune?

Det er et fast team som jobber med vaksinering. Vi bruker Pfizer/BioNtech vaksinen Comirnaty. Den har kort holdbarhet og må håndteres forsiktig, og det er et krevende og nøyaktig arbeid som ligger bak vellykket vaksinering hver uke. 

Vaksinekoordinator mottar opplysninger om antall doser som kommunen får tilsendt. Antallet varierer, og det er en stor jobb å kalle inn riktig antall personer til vaksinering. Vi har nå åpnet for at innbyggerne selv kan bestille time til vaksinering gjennom helsenorge.no. Det avlaster vaksineteamet for mye arbeid, og gjør oppgaven litt lettere. På fredag stenges timelistene, slik at det ikke bli mulig å bestille time elektronisk noen dager. Det gjør vi for å finregne på antall tilgjengelige doser slik at vi er sikker på at alle dosene blir brukt. Vaksineteamet bruker de neste dagene på å kontakte personer i riktig aldersgruppe som ikke selv har satt seg opp på time. Den jobben foregår helt frem til vaksinedagen. Det legges ned en enorm innsats for å unngå at doser går til spille. Vi vaksinerer hver onsdag på Skansen. Der deltar frivillige og ansatte fra mange deler av kommunen. Onsdag morgen åpnes de elektroniske timelistene igjen, og de som er i riktig aldersgruppe kan sette seg på time til neste vaksinedag.