Når vil innbyggere i Sel kommune få tilbud om vaksine mot Covid-19?

Antall vaksiner som kommer varierer hver uke, og vi får beskjed bare noen dager før vaksinen sendes ut. Det gjør det vanskelig å gi sikker informasjon om tidspunkt for vaksinering, og tidsangivelsen er anslag basert på den informasjonen som vi har tilgjengelig i dag.  Vi har fått større mengder vaksine de siste ukene, og håper at antallet holder seg stabilt eller øker fremover.  

Vi vaksinerer nå prioriteringsgruppe 4, (65 – 74 år + utvalgte risikogrupper). Etter planen skal alle over 65 år ha fått tilbud om første vaksinedose i løpet av april. 

Videre vil personer med underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19, få tilbud om vaksine. Det kan være KOLS og alvorlig astma, diabetes, fedme, gjennomgått hjerneslag, hjerte/karsykdom, kronisk leversykdom, eller annen alvorlig sykdom. De som av ulike grunner bruke immundempende medisin blir også prioritert til vaksine. Mild astma og høyt blodtrykk regnes ikke som risiko. Det er fastlegene som plukker ut de som skal prioriteres. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med fastlegen for å bli prioritert. Fastlegene har god kjennskap til sine pasienter, og bruker i tillegg elektroniske verktøy for å identifisere risikopasienter. De som har fastlege i annen kommune må be fastlegen sende en beskjed om behov for prioritering utover alder til Sel kommune, ved vaksinekoordinator Anne Enkerud Lien. 

Vaksineringsscenario - Klikk for stort bildeEt foreløpig anslag på vaksineringsscenario i Sel - klikk på bildet for å forstørre    

Prioriteringsgruppe 5 (55 – 64 år med underliggende sykdom) vil få tilbud om første vaksinedose i begynnelsen av mai, prioriteringsgruppe 6 (45 – 54 med underliggende sykdom), og prioriteringsgruppe 7( 18 – 44 med underliggende sykdom) i løpet av mai.

De som oppholder seg i Sel Kommune og har sykdommer som gjør at de bør prioriteres, men IKKE har fått time til vaksinering i løpet av mai, bes ta kontakt med fastlegen. 

Det er omtrent 1600 personer mellom 45 og 65 år i Sel kommune. Vi håper at alle får tilbud om vaksine i løpet av sommeren. "

Hvordan foregår vaksineringen i Sel kommune?

Det er et fast team som jobber med vaksinering. Vi bruker Pfizer/BioNtech vaksinen Comirnaty. Den har kort holdbarhet og må håndteres forsiktig, og det er et krevende og nøyaktig arbeid som ligger bak vellykket vaksinering hver uke. 

Vaksinekoordinator mottar opplysninger om antall doser som kommunen får tilsendt. Antallet varierer, og det er en stor jobb å kalle inn riktig antall personer til vaksinering. Vi har nå åpnet for at innbyggerne selv kan bestille time til vaksinering gjennom helsenorge.no. Det avlaster vaksineteamet for mye arbeid, og gjør oppgaven litt lettere. På fredag stenges timelistene, slik at det ikke bli mulig å bestille time elektronisk noen dager. Det gjør vi for å finregne på antall tilgjengelige doser slik at vi er sikker på at alle dosene blir brukt. Vaksineteamet bruker de neste dagene på å kontakte personer i riktig aldersgruppe som ikke selv har satt seg opp på time. Den jobben foregår helt frem til vaksinedagen. Det legges ned en enorm innsats for å unngå at doser går til spille. Vi vaksinerer hver onsdag på Skansen. Der deltar frivillige og ansatte fra mange deler av kommunen. Onsdag morgen åpnes de elektroniske timelistene igjen, og de som er i riktig aldersgruppe kan sette seg på time til neste vaksinedag.