Koronavaksinering foregår nå på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS), inngang ved Otta Legekontor. 

Vaksinering vil stort sett skje annenhver onsdag og åpningstid er en time hver gang. Det vil fortsatt være mulig å bestille time på helsenorge.no i tillegg til at det er åpent for drop-in. Se nærmere åpningstider under.

Vi gjør oppmerksom på at vaksineteamet ikke lenger kontakter innbyggere direkte, så alle som har behov for en vaksinedose må selv sørge for å bestille time eller møte til drop-in.

Det vil være mulig å få 1., 2., 3. og 4. dose, og vi tilbyr fortsatt både Pfizer og Moderna sine vaksiner valgfritt. Fra og med onsdag 9. mars vil det også være mulig å få den siste godkjente vaksinen fra Novavax. Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene.

I tillegg vil Apotek 1 Otta fortsette å tilby vaksinering på fredager kl. 10-16. Her må time bestilles på forhånd, les mer informasjon her.

Vi oppforderer også hyttebefolkningen og ferierende i området til å benytte seg av tilbudet.

Nå blir det mulig å få covid-19 vaksinering på Apotek 1 Otta. Det blir mulig å få satt vaksine på apoteket fredager fram til uka før påske, mellom kl 10-16. Du må bestille time på nett eller telefon.

Ring apoteket på tlf 61 23 55 50 eller book time selv på:

https://helseboka.app/b/s/3703930

De setter både 1., 2. og 3. dose, men kun Pfizer sin vaksine. Vaksinene er gratis.

Du må være fylt 16 år for å vaksinere deg på apoteket.

Husk at det skal gå minst 20 uker mellom 2. og 3. dose.

Innbyggere med alvorlig nedsatt immunforsvar kan foreløpig ikke motta tredje eller fjerde dose på apotek.

Førstkommende onsdag blir det utvidet vaksinering på Bredebygden fram til kl. 17. Det er åpnet for timebestilling på helsenorge.no. De vil bli mulighet for drop-in fra kl. 13.00-17.00. 

Alle som har fylt 18 år på vaksinasjonsdagen kan få tredje dose. Husk at det må ha gått 20 uker mellom 2. dose og 3. dose. For vaksinering 2. februar gjelder dette alle som fikk 2. dose senest 15. september.

Det er nå også mulig for barn i alderen 5-11 år å få første dose. Barn i alderen 12-15 kan nå få 2. dose. For foreldre som ønsker å vaksinere sine barn oppfordrer vaksineteamet å bestille time i tidsrommet kl. 15-17 på onsdag.

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet nå åpnet for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer.

Det blir framover mulig å bestille vaksinetime også for disse aldersgruppene på helsenorge.no.

Fredag 14. januar blir det drop-in vaksinering på Otta legekontor, fra kl. 13.00 - 14.30. Det er også mulig å bestille time på helsenorge.no eller på vaksinetelefonen 46 86 31 67 som er åpen mandag-fredag kl. 12-15. Alle som er fylt 18 år kan nå få oppfriskningsdose (3. dose). Vi minner om at det må ha gått 20 uker siden du tok 2. dose før du kan få 3. dose, noe som betyr at du må ha tatt 2. dose senest 27. august i fjor for å kunne få 3. dose f.k. fredag. Vaksinedatoene dine finner du også på vaksinekortet ditt inne på helsenorge.no eller ved å ringe vakseinetelefonen.

Vi er dessverre tomme for Moderna-vaksinen inntil videre så denne gangen tilbyr vi kun Pfizer.

Vi anmoder også alle som enda ikke har tatt 1. eller 2. dose om å bestille seg time eller møte på drop-in. Dette gjelder også ungdom mellom 12-15 år som bare skal ha 1 dose, og ungdom 16-18 år.

Det er også mulig å bestille time på helsenorge.no eller vaksinetelefonen til neste vaksineringsdatoer onsdag 19.1 og 26.1.

Onsdag 12. januar blir det igjen vaksinering på Bredebygden (i bygget til gamle DPS) fra kl. 09.00 - 15.00, der det blir mulighet for drop-in mellom kl. 13-15. Det er fortsatt mulig å bestille time på helsenorge.no. Alle som er fylt 18 år kan nå få oppfriskningsdose (3. dose). Vi minner om at det må ha gått 20 uker siden du tok 2. dose før du kan få 3. dose, noe som betyr at du må ha tatt 2. dose senest 25. august i fjor for å kunne få 3. dose f.k. onsdag. Vaksinedatoene dine finner du også på vaksinekortet ditt inne på helsenorge.no, eller du kan ringe vaksinetelefonen.

Vaksinetelefonen 46 86 31 67 er nå åpen hver dag mandag-fredag kl. 12.00-15.00.

Du kan fortsatt selv velge om du vil ha vaksinen fra Pfizer eller Moderna når du møter til vaksinering.

Vi anmoder også alle som enda ikke har tatt 1. eller 2. dose om å bestille seg time eller møte på drop-in. Dette gjelder også ungdom mellom 12-15 år som bare skal ha 1. dose, og ungdom 16-18 år.

Det er også mulig å bestille time på helsenorge.no eller vaksinetelefonen til neste vaksineringsdato onsdag 19.1 og 27.1

Fredag 7. januar blir det drop-in vaksinering på Otta legekontor, fra kl. 13.00 - 14.30. Alle som er fylt 18 år kan nå få oppfriskningsdose (3. dose). Vi minner om at det må ha gått 20 uker siden du tok 2. dose før du kan få 3. dose, noe som betyr at du må ha tatt 2. dose senest 20. august i fjor for å kunne få 3. dose f.k. fredag. Vaksinedatoene dine finner du også på vaksinekortet ditt inne på helsenorge.no, eller du kan ringe vaksinetelefonen.

Du kan fortsatt selv velge om du vil ha vaksinen fra Pfizer eller Moderna når du møter til vaksinering.

Vi anmoder også alle som enda ikke har tatt 1. eller 2. dose om å bestille seg time eller møte på drop-in. Dette gjelder også ungdom mellom 12-15 år som bare skal ha 1 dose, og ungdom 16-18 år.

Det er også mulig å bestille time på helsenorge.no eller vaksinetelefonen til neste vaksineringsdato onsdag 12. januar.

Regjeringen har bedt kommunene om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en oppfriskningsdose. Også i denne gruppen skal det gå 4,5 månereder (20 uker) fra siste dose i grunnvaksineringen til oppfriskningsdosen settes for å gi tilstrekkelige effekt av boostervaksineringen. Regjeringen har besluttet at dette skal gjelde ansatte i barnehage og skoler over 18 år.

Sel kommune har prioritert innbyggere over 65 år, innbyggere med underliggende sykdommer og helsepersonell foreløpig, men nå nærmer vi oss målet med disse gruppene. Derfor åpner vi nå for at alle som jobber med barn og unge i barnehager og skoler i Sel og som er fylt 18 år nå kan få 3. dose. Dette gjelder også alle som ikke er bosatt i Sel kommune. De som har fastlege i Sel kan bestille time på helsenorge.no, ellers er det mulig å ringe vaksinetelefonen eller møte opp på Bredebygden når det er åpent for drop-in.

Vi vil denne uken nærme oss målet om å vaksinere alle innbyggere over 65 år med oppfriskningsdose. Alle i denne aldersgruppen er kontaktet via telefon og har fått sin 3. dose eller er satt opp med time. Det er fortsatt noen få vi ikke har klart å nå og disse må kontakte vaksineteamet på vaksinetelefonen 46 86 31 67 (åpen: tirsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00).

Vi er også snart ferdige med å gi 3. dose til helsepersonell og personer med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Vi oppfordrer også alle som enda ikke har tatt 1. eller 2. dose om å bestille seg time. Dette gjelder også ungdom mellom 12-15 år som bare skal ha 1 dose, og ungdom 16-18 år.

Neste prioritet nå er alle innbyggere i aldersgruppen 45-64 år. 

Det vil fra og med fredag 17.12 være mulig å bestille seg vaksinetime også for 3. dose på helsenorge.no. Vi minner om at det må ha gått 4,5 måned fra du fikk 2. dose til du kan få en 3. dose. Vaksinedatoene dine finner du også på vaksinekortet ditt inne på helsenorge.no, eller du kan ringe vaksinetelefonen.

Innbyggere mellom 45 og 64 år kommer ikke til å bli kontaktet direkte, men må selv bestille seg time. Primært bør alle benytte helsenorge.no for å bestille time digitalt, men det er også mulig å kontakte vaksinetelefonen.

Vaksinedatoer framover:

Det vil være vaksinering på Bredebygden på disse tidspunktene:

  • Onsdag 15. desember kl. 09.00-17.00. Det blir drop-in mellom kl. 15-17.
  • Fredag 17. desember kl. 13.00-14.00. Dette blir også en mulighet for pendlere.
  • Onsdag 22. desember kl. 09.00-12.00 med drop-in
  • Onsdag 29. desember kl. 09.00-14.00 med drop-in kl. 12.00-14.00
  • Onsdag 5. januar og onsdag 12. januar. Tidspunkt kommer senere.

Grunnet de nye smittevernreglene ber vi om at alle møter opp rett før oppsatt time for å unngå kø og venting. Hold 1 meters avstand og bruk munnbind.

Barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet har besluttet at barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom vil få tilbud om vaksine. Begrunnelsen er at selv om sannsynligheten for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er svært lav, kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer likevel ha nytte av vaksine mot covid-19.

Vaksineringsprogrammet fortsetter for fullt, og vaksineteamet jobber nå for å oppfylle regjeringens målsetning om at alle over 65 år skal ha fått en 3. dose/oppfriskningsdose før nyttår. I tillegg skal alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten også få 3. dose. Innbyggere med nedsatt immunforsvar har også fått tredje dose. Vi har allerede satt 675 3. doser, og er godt over halvvegs med målgruppen. De neste ukene har vi følgende vaksineringsdatoer på Bredebygden:

  • Onsdag 8. desember kl. 09.00-17.00. Det blir drop-in mellom kl. 15-17.
  • Onsdag 15. desember kl. 09.00-17.00. Det blir drop-in mellom kl. 15-17.
  • Fredag 17. desember kl. 13.00-14.00. Dette blir også en mulighet for pendlere.

Vi gjør oppmerksom på at alle over 65 år blir kontaktet av vaksineteamet, men det er også mulighet for å logge inn på helsenorge.no og bestille seg time selv. 

Vaksinering regnes fortsatt som det viktigste og sterkeste virkemiddelet vi har for å holde smitten nede og under kontroll. Vi oppfordrer på det sterkeste alle som fortsatt ikke har tatt enten 1. eller 2. dose om å bestille seg time på helsenorge.no eller møte opp når det er drop-in.

Grunnet liten ventekapasitet på Bredebygden og fortsatt kaldt vær oppfordrer vi alle om å møte tett opptil sin oppsatte time. Vent i bilen heller enn å stille dere tidlig i kø.