Det er fortsatt mulig å få både første og andre dose for de over 16 år som enda ikke er fullvaksinerte i Sel. I morgen onsdag 29.09 blir det mulighet for drop-in vaksinering på Bredebygden mellom kl. 09 - 11. Husk at det må ha gått minst 4 uker mellom 1. og 2. dose. Mange 16- og 17-åringer har vaksinert seg allerede, men de som ikke har fått vaksine enda oppfordres til å komme. For 16- og 17-åringer gjelder 8 ukers intervall mellom dosene.

Også onsdag 6.10 blir det drop-in vaksinering kl. 09-13 på Bredebygden. Det blir også pendlervaksinering på Otta Legekontor fredag 8.10 kl. 12.30-14.00. Fra og med uke 41 vil det bli vaksinering kun på oddetallsuker tom. 8. desember.

Det blir mulighet for drop-in vaksinering for alle innbyggere i kommunen over 16 år onsdag 15. september kl. 12.00 - 15.00 på Bredebygden.

Vi minner om at det etter FHI's anbefaling må ha være minst 4 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.

Takk for at du vaksinerer deg!

Det ble satt 207 vaksinedoser på Bredebygden forrige uke. Av disse var 193 andredoser og 14 førstedoser. Det er til nå satt totalt 8006 doser i Sel kommune, og ca. 82% av den voksne befolkningen er nå fullvaksinerte.

Det er viktig at alle møter til timer nå for 2. dose som er fremskyndet fra 29. september, 6. oktober, 13. oktober, 20. oktober, 27. oktober og 3. november. ALLE som har hatt timer til 2.dose på de dagene har fått flyttet fram sine timer på SMS. Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen hvis du ikke har mottatt ny time av oss på SMS. Det er fortsatt for mange som ikke møter til timene sine for 2. dose.

Det blir mulighet for drop-in på Bredebygden onsdag 15.9 kl. 12.00-15.00 for alle over 16 år.

Tilbud om vaksinering av ungdom i alderen 12-15 år i Sel

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12-15 år. Det er vaksinen fra Pfizer/Biontech som tilbys, og det er nok med én dose.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.    

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger og det kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er i dag gått ut informasjon og samtykkeerklæringer fra skolene til alle foreldre med barn født 2006, 2007, 2008 og 2009 i Sel kommune.

Barn som ikke er fylt 12 år på vaksinasjonsdagen, må vente til fylte 12 år (etter dato).

Når vil vaksinasjonen foregå?

  • Onsdag 15.9.2021 kl 15.30 - 17.30 på Bredebygden,
    adresse Gudbrandsdalsvegen 767, 2670 Otta.

Timer blir fordelt per sms. Foreldrene må ta med utfylt samtykkeskjema når de møter til vaksine.

Det ble satt 455 vaksinedoser på Bredebygden denne uken. Av disse var 366 av typen Moderna og 89 Pfizer. Det er til nå satt totalt 7786 doser i Sel kommune, noe som betyr at 76% av befolkningen har fått minst en dose, og 63% er fullvaksinert.

Det er viktig at alle møter til timer nå for 2. dose som er fremskyndet fra 29. september, 6. oktober, 13. oktober, 20. oktober, 27. oktober og 3. november. ALLE som har hatt timer til 2.dose på de dagene har fått flyttet fram sine timer på SMS. Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen hvis du ikke har mottatt ny time av oss på SMS. Mange har ikke møtt til timene sine for 2. dose denne uken. 

Denne uken har også årskull 2004 og 2005 fått tilbud om vaksine på videregående eller på Bredebygden og mange har benyttet seg av tilbudet.

Vi er nå i gang med å planlegge vaksinasjon av 12-, 13- ,14- og 15-åringer.
Det vil komme nærmere informasjon om dette i neste uke. Vaksinasjonen vil mest sannsynnlig gjennomføres på Bredebygden i uke 37 eller 38. Og vi vil legge opp til at det blir tilbud på ettermiddag/ kveld.

God helg til alle og takk for at du vaksinerer deg!
 

Det blir likevel drop-in vaksinering torsdag 2. september kl. 15.30 - 16.30 på Bredebygden.

Det gjelder da først og fremst de som enda ikke har tatt 1. dose. Vi oppfordrer sterkt alle som ikke har fått første vaksinedose om å komme!

Takk for at du vaksinerer deg!

Forrige uke ble det satt 733 vaksinedoser. Derav 613 av Moderna og 120 av Pfizer sin vaksine. Vi er godt i gang med aldersgruppen 16 og 17 år, der 56 har fått vaksine til nå. Resten får tilbud torsdag 2. september på videregående. Ca. 75% av innbyggerne i Sel har nå fått minst en dose, og 52% er fullvaksinert. Denne uka mottar vi 56 doser av Pfizer og 700 doser av Moderna-vaksinen. Vaksinering vil foregå på Bredebygden onsdag og torsdag denne uka. Man kan bestille både 1. og 2. dose på helsenorge.no. Vi minner om at det må ha gått minst 4 uker mellom du får første og andre dose. 

Det blir ingen drop-in denne uka da alle som kan få 2. dose nå blir innkalt til time og resten må vente til intervall 4 uker har passert om en uke.

 

Etter en lang og krevende periode nærmer vi oss slutten av Covid-19 vaksineringen. Over 90% av innbyggere over 18 år har fått minst én vaksinedose. Det utgjør 75% av alle innbyggere i Sel kommune. 63% av de over 18 år er fullvaksinert, eller 53% av alle innbyggere. Nå tilbyr vi vaksine også til 16- og 17-åringer, og vi får mange vaksinedoser fremover slik at mange får fremskyndet timen til andre dose. Det er fortsatt ikke avklart om friske barn mellom 12 – 15 år får tilbud om vaksine.

Det er 450 innbyggere over 18 år som enten har takket nei, eller som vaksineteamet ikke har kommet i kontakt med. Det er fortsatt mulig å ombestemme seg og få vaksine. Covid-19 er en veldig smittsom sykdom, og ved å velge bort vaksinen er det stor risiko for å bli smittet. Vaksinen er frivillig og gratis, og alle har rett til å bestemme selv. Samtidig må man være bevisst at valget om å ikke ta vaksinen kan ha konsekvenser for andre. Uvaksinerte kan ha lite symptomer og spre smitte i samfunnet, og dermed ramme også sårbare grupper som er i fare for bli alvorlig syke. 

Ta kontakt med vaksinetelefonen for å bestille time, eller følg med på hjemmesiden for tidspunkt for neste drop-in vaksinering.

Denne uken ble det satt totalt 211 vaksinedoser i Sel. Det ble satt 31 førstedoser og 180 andredoser.

Det er fortsatt igjen 54 doser med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer fra denne uken. Norge har som kjent mottatt svært mange vaksinedoser fra Moderna (Spikevax), og neste uke mottar vi 900 doser av denne, i tillegg til ytterligere 54 doser fra Pfizer. Det anbefales at det går minst 4 uker mellom 1. og 2.dose for de som mottar Moderna som andredose.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om organiseringen av vaksinering på Bredebygden neste uke.

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Vaksineteamet i Sel vil komme med nærmere informasjon om hvordan tilbudet skal organiseres i Sel kommune.