Vi venter på bekreftelse på hvor mange vaksinedoser vi får i uke 27 – 31. 
Det er gitt beskjed om at det kommer få doser til uke 27. Vi venter med å åpne flere timelister den 7. juli til antallet er endelig bekreftet. Det er åpnet flere lister til de andre ukene. 

Husk at gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år) får bestille seg vaksinetime fra mandag 21. juni. Det er lurt at dere i gruppe 9 benytter dere av muligheten til å velge time først nå gjennom helga. Hvis noen i gruppe 10 bestiller seg time før 21.6 vil timen bli slettet. 

De i gruppe 9 som har satt seg på vaksinetime i uke 25 og 26 vil få timen slettet, så hvis dere vet at dere har valgt feil uke bør dere endre timen selv.

Vaksinedosene til uke 26 er bekreftet, og det er åpnet to nye timelister til 30. juni. Det er gruppe 8 (55-64 år) som har anledning til å bestille seg time til vaksinering i uke 26. Alle som er født etter 1966 vil bli slettet fra timelistene den dagen. Hvis man er ektefelle/samboer til noen i gruppe 8 må det stå i merknadsfeltet. Hvis man ønsker å få prioritet til vaksine utover egen aldersgruppe må man ta kontakt med Vaksinetelefonen 46 86 31 67 (åpningstider: mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00).

Nå er litt over halvparten av alle i gruppe 8 (alder 55-64 år) vaksinert, og mange har bestilt time til vaksinasjon 23.6 og 30.6 på helsenorge.no. Det mangler fortsatt rundt 100 personer før alle i gruppe 8 har fått time til vaksinering. Det er ledige timer 23.6 på timelisten "Koronavaksine (forts 2)", og det vil bli noen ledige timer på de andre listene også når vi får luket ut de som tilhører andre aldersgrupper. Det er fint om dere tipser andre som ikke leser hjemmesiden. Skynd dere å bestille time, enten elektronisk eller på vaksinetelefonen.  

Vi venter på endelig bekreftelse på hvor mange vaksinedoser vi få 30.6. Følg med her på hjemmesiden til Sel Kommune. Vi legger ut informasjon når vi åpner flere lister. 

Denne uken er det satt 252 doser Pfizervaksine. Av disse har 147 gått til førstedoser og 105 har gått til andredose. Fra uke 25 altså 23.juni begynner vi å vaksinere i Ottahallen.

Ektefelle/samboer har mulighet til å sette seg opp til vaksinering samme dag på helsenorge.no, selv om den yngste ikke er i riktig aldersgruppe. Det er for at det skal bli lettere å planlegge ferie for innbyggerne i Sel kommune. Det er viktig at man noterer i merknadsfeltet at man er ektefelle/samboer for å unngå å bli slettet fra timelisten fordi man er for ung.  

Vi går igjennom listene fortløpende og fjerner de som ikke er riktig aldersgruppe. Hvis man har fått timen slettet og mener det er feil må man ta kontakt med vaksinetelefonen.  
 

Det kan bli åpnet flere timelister til hver uke, men det kommer an på hvor mange doser vi får. Hvis timelisten er full den uken det passer best er det lurt å ha litt is i magen – med stor sannsynlighet åpner vi 2 – 3 lister til hver uke. Husk også å notere i merknadsfeltet hvis du kan komme uken før hvis det blir doser til overs. 

Timelistene til vaksinering i uke 25 og 26 er reservert gruppe 8 (55 – 64 år). Alle som ikke er i den gruppen får timen slettet. 

Husk at vi går ut fra fødselsår. Alle som er født i 1966 er i gruppe 8. Alle som er født i 1976 er i gruppe 9. 
Eneste unntak er for de yngste i gruppe 10. Du må være 18 år før du får vaksine. 

Digital timebestilling er bare mulig for de som har fastlege ved Otta legekontor. Andre må bestille time på Vaksinetelefonen. 
 

Vi har fått tildelt 204 vaksinedoser til førstedose i uke 25. Derfor kommer vi til å åpne totalt tre timelister for vaksinebestilling til onsdag 23. juni på helsenorge.no. Den første timelista er full, den andre som heter "Koronavaksine forts. " åpnes nå, den tredje når "Koronavaksine forts." er full.  Vi holder av noen doser til de som ikke benytter elektronisk bestilling. Det er kun personer i prioriteringsgruppe 8 - alder 55-64 år - som kan bestille time i uke 25 og 26.

Alle doser til førstkommende onsdag er fordelt. Hvis noen vet at de ikke får benyttet timen de har satt seg på er det fint om de gir beskjed på vaksinetelefonen 46 86 31 67.
Vi vet foreløpig ikke hvor mange doser vi får i uke 26.

Det er bare de som har fastlege ved Otta legekontor som får benyttet den elektroniske timebestillingen. Andre må ringe vaksinetelefonen for å avtale time. Vaksinasjonsteamet tar kontakt med de som ikke har satt seg på time for å sikre at alle som ønsker vaksine får tilbud. 

Gruppe 9 (45 – 54 år) er nå velkomne til å bestille seg time til Covid-19 vaksinering i uke 27 – 31. 

Det kan bli åpnet flere timelister til hver uke, men det kommer an på hvor mange doser vi får. Hvis timelisten er full den uken det passer best er det lurt å ha litt is i magen – med stor sannsynlighet åpner vi 2 – 3 lister til hver uke. Husk også å notere i merknadsfeltet hvis du kan komme uken før hvis det blir doser til overs. 

Timelistene til vaksinering i uke 25 og 26 er reservert gruppe 8 (55 – 64 år). Alle som ikke er i den gruppen får timen slettet. 

Husk at vi går ut fra fødselsår. Alle som er født i 1966 er i gruppe 8. Alle som er født i 1976 er i gruppe 9. 
Eneste unntak er for de yngste i gruppe 10. Du må være 18 år før du får vaksine. 

Digital timebestilling er bare mulig for de som har fastlege ved Otta legekontor. Andre må bestille time på Vaksinetelefonen. 
 

Vi har åpnet en elektronisk timeliste til Covid-19 vaksinering onsdag 16.6. Alle som er født i 1966 eller tidligere er velkomne til å bestille seg time. Logg inn via Helsenorge.no, på samme måte som når du bestiller legetime. Søk opp timelisten som heter Koronavaksine og finn en time som passer. Vi har også åpnet timelister til uke 25 og 26, slik at man kan velge den dagen som passer best.  Det skal være igjen omtrent 500 personer i gruppe 8 (alder 55-64 år) som ikke har fått vaksine, men vi regner med at alle skal få tilbud i løpet av juni. 

Det er forventet mange vaksinedoser fremover. Av tekniske grunner må vi ha flere timelister. Vi ønsker at timelistene fylles helt før vi åpner neste. Får du ikke napp på "Koronavaksine" prøver du "Koronavaksine (forts)", og videre "Koronavaksine (forts. 2)" – og så videre. Vi lager så mange lister som vi har vaksine til, og de får nummer fortløpende. 

Denne uken har det blitt satt 252 doser med Pfizer-vaksiner. 88 doser har gått til førstedose og 164 til andredose. Vi har nå satt 3541 vaksinedoser totalt, og 1478 innbyggere er nå fullvaksinert.

Siste nytt:

18. juni: Alle i gruppe 9 (alder 45-54 år) må bestille time til vaksinering i uke 27 - 31

18. juni: Koronavaksine uke 26 - to nye timelister er åpnet til gruppe 8 (alder 55-64 år)

17. juni: Sel Kommune oppfordrer alle i Gruppe 8 (55-64 år) til å bestille time til vaksinering

15. juni: Viktig presisering ang. vaksinebestilling for ektefeller/samboere

14. juni: Gruppe 9 (45 – 54 år) er nå velkomne til å bestille seg time til Covid-19 vaksinering i uke 27 – 31

14. juni: Koronavaksinering uke 25 og 26 for aldersgruppe 55-64 år

10. juni: Elektroniske timelister åpnet for bestilling av vaksinering for de født i 1966 eller tidligere

Vi er straks klare til å starte vaksinering av alle under 65 år. Vaksineringen vil foregå gjennom hele sommeren. Vi skal fortsatt følge prioriteringsrekkefølgen som oppgitt fra FHI, slik at tilbudet gis etter tur til de ulike aldersgruppene. Vaksinen er gratis og frivillig. Det er ønskelig at så mange som mulig tar imot tilbudet om vaksine, selv i ferien. Derfor kan man velge hvilken uke i sommer det passer best å få vaksinen og den som først får tilbud om vaksinering i familien kan også booke til ektefelle/samboer. Man MÅ være fylt 18 år før man mottar vaksine.

Vi har fått bekreftet antall vaksinedoser til onsdag 2.6, og har åpnet en timeliste for digital timebestilling på helsenorge.no.

Nå kan du som er født i 1956 eller tidligere (alle som fyller 65 år dette året eller eldre), bestille time til første dose koronavaksine. Oppmøte er på gamle kulturhuset (samfunnshuset, Skansen 5) - Vennligst møt presis og bruk munnbind.

De som ikke har mulighet til å bestille seg time digitalt vil bli kontaktet av vaksinasjonsteamet. Det er ikke nødvendig å ringe vaksinetelefonen. 

Vi har fått bekreftet antall vaksinedoser til onsdag 2.6, og har åpnet en timeliste for digital timebestilling på helsenorge.no. Alle som er født i 1956 og tidligere er velkomne til å bestille seg time.  
De som ikke har mulighet til å bestille seg time digitalt vil bli kontaktet av vaksinasjonsteamet. Det er ikke nødvendig å ringe vaksinetelefonen. 

Denne uken har det blitt satt 174 doser med Pfizer-vaksiner. 152 doser har gått til andredose og resten til førstedose. Denne uken har vi i tilegg til Skansen vaksinert beboere på Otta Brygge med andredose.

Så langt har 31% av innbyggerne i Sel fått minst 1 dose, og ca. 14% er fullvaksinert.

Neste uke mottar vi 308 doser av Pfizer-vaksinen. Av disse er 110 forbeholdt andredose til de helsepersonell som fikk førstedose av AstraZeneca-vaksinen som nå er trukket tilbake. Vi har fått mindre vaksinedoser enn forventet de siste ukene, og vi må bruke det meste av dosene på andredoser. Derfor har det tatt lengre tid enn vi trodde å få vaksinert alle over 65 år, men vi regner med at alle i gruppen 65-74 år har fått første dose i løpet av uke 22. 

Kommunene vil motta vaksinedoser gjennom hele sommeren uavhengig av sommerferieavvikling, og vi er lovet en økning i antall doser. Det betyr at innbyggerne må være forberedt på at de blir innkalt til vaksinering i løpet av sommeren. Folkehelseinstituttet anslår at alle over 18 år vil ha fått tilbud om første vaksine innen midten av juli. Vi anmoder alle om å være mest mulig fleksible i sommerferien, og prioritere vaksinering så langt det lar seg gjøre.