Hvem får vaksinen først?

Planlagt prioritering er som følger i Sel kommune:

 1. Sykehjemsbeboere og innlagte pasienter på institusjon. Dvs. Sel sjukeheim, Lokalmedisinsk senter og Heidalstun bokollektiv samt beboere i omsorgsboliger på Selsro og Heidalstun.
 2. Prioritert helsepersonell (parallelt med institusjonsbeboere)
 3. Innbyggere over 65 år (etter følgende prioritering:)
  1. Personer over 85 år.
  2. Personer mellom 75 og 85 år.
  3. Personer mellom 65 og 75 år.
 4. Andre Innbyggere i Sel med underliggende sykdommer.
 5. Øvrig befolkning som bor og oppholder seg i Sel.

 

 

Nasjonale retningslinjer for prioritering:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Mer om hvem som kan få vaksine (FHI)