Informasjon om koronatesting i Sel

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort.

Fasen kalles normal hverdag med økt beredskap, og fører til at innbyggere nå skal både teste og eventuelt smittespore seg selv.

Karantene og isolasjon

Er du syk skal du fremdeles holde deg hjemme og unngå mennesker så langt dette er mulig. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Testing foregår primært ved selvtesting. 

Hurtigtester kan hentes i kommunens servicetorg på rådhuset i åpningstiden 09.00 - 14.00. Det er også mulig å kjøpe/bestille hurtigtester på apoteket.

Kommunale testtilbud fases ut:

 • Teststasjonen i sentrum (Johan Nygårdsgate 17A)vil gradvis fases ut, og tilbudet reduseres i første omgang til 3 dager (mandag-onsdag-fredag) per uke f.o.m uke 42. 
 • Telefon 46 90 83 42 for bestilling av testtid er åpen på test-dagene fra kl 09.00-11.00. 
 • Testing tilbys i tidsrommet kl 10.00-12.00
 • Ved behov for utvidet testing for utreise fra landet/koronasertifikat må man benytte private tilbud.

Dersom du tester positivt

Dersom du tester positivt for Sars-Cov2, er du fortsatt pålagt isolering som før, men denne perioden er redusert fra ti til fem dager. Det er derfor viktig at man ved en positiv hurtigtest tar kontakt med kommunen for å få oppsatt tid til ordinær PCR testing for å bekrefte testresultatet. Ta derfor kontakt med Otta legekontor om du får en positiv hurtigtest.

Du må selv varsle dine nærkontakter om du skulle få et positivt testresultat

Disse nærkontaktene deles inn i to grupper:

 • Særlige nærkontakter (dem du bor med eller andre nære)
 • Øvrige nærkontakter (arbeidskolleger, venner, barn i samme skoleklasse eller barnehageavdeling)

Du må selv varsle dine egne nærkontakter og informere om at de er eksponert for virus. Da videreformidler du det som står under:

Informasjon til særlige nærkontakter (dem du bor med eller andre nære):

Regler for dem som bor med en smittet eller er tilsvarende nær, som kjæreste og bestevenn:

 • Hvis man er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan man leve som normalt.
 • Hvis man er delvaksinert bør man ta én test. Testen kan gjerne tas så fort som mulig. Testutstyr hentes på servicetorget til kommunen.
 • Hvis man er uvaksinert kan man følge følgende testregime for å unngå karantene: Hurtigtest hver dag i syv dager med negativt svar. Deretter kan man leve videre som normalt.  

 Øvrige nærkontakter, som kollega eller medelev eller barn i barnehagen:

 • Følg med på helsetilstanden i ti dager. Ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer.
 • Er man uvaksinert bør du ta en test så snart du får beskjed om at man er øvrig nærkontakt. Dette vil gjelde uvaksinerte voksne og uvaksinerte barn.
 • Test hentes på servicetorget til kommunen. Man kan leve som normalt så lenge man ikke har symptomer og tester negativt.

Korona selvtestkit fåes på servicesenteret - Klikk for stort bildeKorona selvtestkit fås på servicesenteret   

Følgende personer er anbefalt å teste seg:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

Nedjustert Testing - Isolering - Smittesporing - Karantene

I lys av høy vaksinasjonsdekning og minsket risiko for økt sykdomsbyrde, vil det iverksettes en nedjustering av TISK i en overgangsfase til en «normal hverdag med økt beredskap».

Hovedelementene i nedjustert TISK er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, nå med økt bruk av selvtesting, og isolasjon ved bekreftet smitte. Samtidig utgår karanteneplikten og smittesporing målrettes til å fremover kun gjelde de mest smitteutsatte, husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. For de som er nærkontakter vil det oppfordres til test eller testregime.

Her finner du Folkehelseinstituttet sin infomasjonsside om testing og testkriterier

 

Teststasjon for koronatesting Johan Nygårdsgate - Klikk for stort bildeTeststasjon for koronatesting Johan Nygårdsgate     

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? Vil du bestille testing?
Mobil 469 08 342

Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00

Korona Vaksinetelefonen
Har du spørsmål om koronavaksinasjon?
Mobil 468 63 167

Åpningstider: Tirsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00

Koronavirus Informasjonstelefon FHI
Mobil 81 55 50 15

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum:Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.