Hvilke tiltak gjelder i Sel kommune nå?

Sel kommune er nå på risikonivå 1

Vi følger nå de nasjonale retningslinjer og tiltak.

 

Hensikten med de nasjonale tiltakene er å redusere smittespredning ved at vi alle har færre nærkontakter. Vi anmoder alle om å redusere sosial kontakt, respektere avstandsreglene og ta kontakt på koronatelefonen for testing ved tegn på luftveisssymptomer.

 

Det er åpent for fritidsaktiviter for barn og unge

 

Hjemmekontor anbefales for de som har mulighet til det.

 

Munnbindanbefalinger:

Det er ingen generell munnbindanbefaling i Sel kommune, men vi oppfordrer alle om å gjør sine egne vurderinger i forhold til bruk av munnbind der det er trengsel og vanskelig å opprettholde avstand.

Skoler og barnehager har drift på grønt tiltaksnivå.

Vi er på risikonivå 1 som gir anledning til grønt tiltaksnivå etter smittevernveilederen.

Dette er en «trafikklysmodell» som sier noe om hvilke tiltak som må innføres på skolen/barnehagen utfra den lokale smittesituasjonen med bakgrunn i nasjonale tiltaksnivå. 
Her er tiltaksnivåene nærmere beskrevet for hhv. barnehagebarneskole og ungdomsskole.

Hva er åpent/stengt?

Helseinstitusjoner:

Smittesituasjonen er nå slik at det er åpent for besøk av pårørende, så lenge smittevernrutiner blir fulgt.

Vi åpner nå for organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne der avstandsreglene kan overholdes. Heidal svømmehall åpner mandag 26. april for timebestilling.

Arrangementer som konserter og kino kan gjennomføres, men anbefales ikke hvis de samler gjester over kommunegrensene.

Kulturskolen har undervisning som normalt.

Aktivitetshuset er åpent for faste aktiviteter igjen.

Skjenking av alkohol:  Skjenkestopp kl. 24.00.