Hvilke tiltak gjelder i Sel kommune nå?

Sel kommune er nå på risikonivå 1

Vi følger nå de nasjonale retningslinjer og tiltak.

 

Hensikten med de nasjonale tiltakene er å redusere smittespredning ved at vi alle har færre nærkontakter. Vi anmoder alle om å redusere sosial kontakt, respektere avstandsreglene og ta kontakt på koronatelefonen for testing ved tegn på luftveisssymptomer.

 

 

Munnbindanbefalinger:

Det er ingen generell munnbindanbefaling i Sel kommune, men vi oppfordrer alle om å gjør sine egne vurderinger i forhold til bruk av munnbind der det er trengsel og vanskelig å opprettholde avstand.

Skoler og barnehager har drift på grønt tiltaksnivå.

Vi er på risikonivå 1 som gir anledning til grønt tiltaksnivå etter smittevernveilederen.

Dette er en «trafikklysmodell» som sier noe om hvilke tiltak som må innføres på skolen/barnehagen utfra den lokale smittesituasjonen med bakgrunn i nasjonale tiltaksnivå. 
Her er tiltaksnivåene nærmere beskrevet for hhv. barnehagebarneskole og ungdomsskole.