Hvilke tiltak gjelder i Sel kommune nå?

Sel kommune er nå på risikonivå 3

Kapittel 4 i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen («kommunelegehåndboka») forklarer kriteriene for risikovurderingen.

Hensikten med de nasjonale tiltakene er å redusere smittespredning ved at vi alle har færre nærkontakter. Vi anmoder alle om å redusere sosial kontakt, respektere avstandsreglene og ta kontakt på koronatelefonen for testing ved tegn på luftveisssymptomer.

 

Det er åpent for fritidsaktiviter for barn og unge

 

Vi oppfordrer fortsatt til digitale møter og hjemmekontor for alle som har mulighet.

 

Munnbindanbefalinger:

Det er ingen generell munnbindanbefaling i Sel kommune, men vi oppfordrer alle om å gjør sine egne vurderinger i forhold til bruk av munnbind der det er trengsel og vanskelig å opprettholde avstand.

Skoler og barnehager har drift på gult tiltaksnivå.

Vi er på risikonivå 3 som tilsvarer gult tiltaksnivå etter smittevernveilederen.

Dette er en «trafikklysmodell» som sier noe om hvilke tiltak som må innføres på skolen/barnehagen utfra den lokale smittesituasjonen med bakgrunn i nasjonale tiltaksnivå. 
Her er tiltaksnivåene nærmere beskrevet for hhv. barnehagebarneskole og ungdomsskole.

Hva er åpent/stengt?

Helseinstitusjoner:

Grunnet den uavklarte smittesituasjonen i hjemmetjenesten vil alle institusjoner og bo- og servicesentre være stengt for besøkende inntil videre

Vi åpner nå for organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne der avstandsreglene kan overholdes. Heidal svømmehall åpner mandag 26. april for timebestilling.

Arrangementer som konserter og kino kan gjennomføres, men anbefales ikke hvis de samler gjester over kommunegrensene.

Kulturskolen har undervisning som normalt.

Aktivitetshuset er åpent for faste aktiviteter igjen.

Skjenking av alkohol:  Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00.