Hvilke tiltak gjelder i Sel kommune nå?

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00. Les mer her.

Det er ingen lokale koronatiltak i Sel kommune utover nasjonale regler og anbefalinger 

Regjeringen anbefaler at voksne med symptomer tester seg, og at barn og voksne er hjemme til de har vært feberfrie i et døgn. Pandemien er ikke over, og det er fortsatt viktig å følge anbefalingene, holde seg hjemme ved symptomer og ha ekstra varsomhet rundt risikogrupper. 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle

Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

Ved luftveissymptomer

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19.  Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer anbefales du å holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.

Hoste- og håndhygiene

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Munnbind

Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Se mer om hvem som nå er definert som risikogrupper i artikkelen Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Vaksine

Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den. Se Koronavaksine.

Testing

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus, er anbefalt å teste seg.

Det kan være andre situasjoner hvor det anbefales test, men da vil du få beskjed om dette.

Etter testing bør du følge rådene i artikkelen Dette gjelder nå ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19.

Anbefalinger ved påvist covid-19-smitte 

Det anbefales at personer som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og til man har vært feberfri i ett døgn. Det anbefales å holde avstand til andre i husstanden og eventuelt benytte munnbind.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. Les mer i artikkelen Dette gjelder nå ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19

Råd til risikogrupper

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre. Det å holde seg unna store ansamlinger og  bruke munnbind når man ikke kan holde avstand til andre, kan være aktuelle tiltak i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt. Man kan for eksempel ha noen faste personer som man omgås og dermed redusere risikoen for å bli smittet.

Normalt er personer i risikogruppene godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om vaksinering, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre. Personer med høy risiko for alvorlig sykdom bør rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte.

Lufting og ventilasjon

I rom med mangelfull ventilasjon vil regelmessig gjennomlufting kunne redusere risiko for smitte med covid-19. For å oppnå tilstrekkelig naturlig ventilasjon vil hyppige, kortvarige gjennomluftinger, flere ganger i timen, være nødvendig. Bruk av luftrenser med HEPA-filter vil også kunne bidra til å redusere risiko. Det er viktig å være klar over at smitterisikoen er størst på kort avstand, under 1 meter, og at smitterisikoen her i mindre grad påvirkes av ventilasjon og luftrensing.