Hvilke tiltak gjelder i Sel kommune nå?

For vinterferien 2021 - se anbefalinger her

 

Sel kommune er på risikonivå 1

Kapittel 4 i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen («kommunelegehåndboka») forklarer kriteriene for risikovurderingen.

Skoler og barnehager har drift på gult tiltaksnivå.

 

Dette er en «trafikklysmodell» som sier noe om hvilke tiltak som må innføres på skolen/barnehagen utfra den lokale smittesituasjonen med bakgrunn i nasjonale tiltaksnivå. 
Her er tiltaksnivåene nærmere beskrevet for hhv. barnehagebarneskole og ungdomsskole.

Hva er åpent/stengt?

Helseinstitusjonene letter på besøksrestriksjonene fra 17.02. Vi åpner nå for kontrollerte besøk. Hver pasient kan ha inntil 2 faste pårørende som kan besøke. Alt besøk må som tidligere varsles på forhånd og smittevernsregler. Les mer her

Idrettshallene er stengt for voksne. Otta svømmehall åpner igjen torsdag 25.02 og vil ha åpent hele vinterferien. Biblioteket er åpent.

Det er igjen åpnet for aktiviteter for barn og unge fom. uke 8. 

Aktivitetshuset er åpent igjen for aktiviteter, men følger avstandsregler.

Skjenking av alkohol: Alkohol kan bli solgt fram til kl. 22.00, dørene må stenge kl. 22.00 for nye gjester. Dette gjelder alle serveringssteder med matservering.

 

Sel kommune oppfordrer nå alle innbyggere om å  redusere kontaktflater, respektere avstandsreglene og ta kontakt på koronatelefonen for testing ved alle tegn på luftveisssymptomer.