Hva betyr de forskjellige karantenebegrepene?

Det sirkulerer mange navn på de forskjellige typer karantene for tiden, og mange lurer sikkert på hva forskjellene på disse er. Her skal vi prøve å forklare de tre typene vi opererer med i Sel kommune

Testkarantene

Testkarantene brukes i de tilfeller der du kan ha blitt eksponert for smitte i et kort tidsrom.

Du har ansvar og plikt til å sette deg selv i testkarantene ved mistanke om sykdom eller symptomer, eller om du er usikker på eller mistenker at du har vært utsatt for smitte. Når du er i testkarantene betyr det at du må teste deg snarest mulig. Ta kontakt på koronatelefonen og bestill en test. Når du får negativt svar, kan du gå ut av karantenen.

Ventekarantene

Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning. Ventekarantene brukes  for de som er husstandsmedlemmer av nærkontakter til personer som er smittet.

Du er nærkontakt dersom du har vært i kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer (dersom den smittede ikke har symptomer, gjelder tidspunkt for når testen er gjennomført)​.

De nye koronamutasjonene kan spre seg raskt, og derfor er det ekstra viktig å få kontroll over smitten så tidlig som mulig. Ventekarantene kan være et effektiv virkemiddel for å begrense smitten mest mulig.

Du er i ventekarantene helt frem til nærkontakten din har fått negativt svar på første test.

Dette betyr det å være i test- eller ventekarantene:

  • Ikke gå på skole eller jobb.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Unngå besøk.
  • Du kan gå tur, men hold to meters avstand til andre.
  • Du bør få andre til å handle for deg.
  • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

Ordinær karantene også kalt smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt (se over) blir du kontaktet av smittesporingsteamet og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte

 

Her finner du Folkehelseinstituttet sine råd og anbefalinger rundt karantene

Karantenehus - Klikk for stort bilde