Statusoppdatering smittesituasjonen, 15.02.2021 kl. 15.00

16 personer har gått ut av isolasjon i løpet av helga, og ingen nye smittede er registrert siden fredag. Det totale antallet smittede i Sel er dermed 10 personer. Antall som er i pålagt karantene er nå 60, dvs at 193 er ute av karantene siden fredag.

Med avtagende smittetrykk og mindre press på beredskapstelefonene holder vi nå bare en koronatelefon åpen. Det er nr. 46 90 83 42som vil være bemannet mandag-fredag kl. 0900-14.30.

Drift av Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole går fra og med i morgen, tirsdag 16.2.21 over på ordinær gul drift. Dette betyr at alle elever skal møte på skolen til ordinær tid i morgen. Skoleskyss går som normalt.  Foreldre har fått melding på sms fra sine skoler.  
Når det gjelder aktiviteter for barn og ungdom, aktivitetshus og kino avventes drift til etter uke 7. Kulturskolen fortsetter med digital undervisning ut uke 7.

For å opprettholde et lavt smittetrykk lokalt er det fortsatt viktig at alle følger de gjeldende smittevernrådene:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. 
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Telefon 469 08 342
Mobil 906 14 629

Åpningstider:  Mandag - fredag kl.09.30 - 15.00