Informasjon rundt drift av skoler samt aktivitetstilbud for barn og unge uke 7

Nye smittetilfeller i kommunen gir en uavklart smittesituasjon inn i helga.  Dette fører til til at kommunen viderefører tiltak for drift av grunnskoler og kulturskoler slik:

Mandag 15.2.2021:

  • Otta skole 1-7: hjemmeskole.
  • Otta ungdomsskole 8-10: hjemmeskole.
  • Otta læringssenter: hjemmeskole.
  • Heidal skule 1-7: ordinær drift på gult nivå.
  • Kulturskole: digital undervisning.
  • Kino og aktivitetshus: stengt i helga og mandag.
  • All aktivitet for barn og unge avventes til ny vurdering foreligger.

 
Kommunen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen, og informasjon om videre drift av uke 7 vil komme i løpet av mandag 15.2.2021.
 

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstider:  Mandag - fredag kl.09.00 - 13.00.