Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller i løpet av helgen. Antall personer i isolasjon har gått ned til 2, og det er også 3 personer som fortsatt er i smittekarantene i Sel.

 

Det er bekreftet en ny person med Covid-19 smitte i Sel i dag. Vedkommende var allerede i karantene, slik at dette tilfellet ikke medfører noen nye nærkontakter.

4 personer er ute av isolasjon i dag, slik at det nå er totalt 4 innbyggere i isolasjon og 6 i smittekarantene.

Det ble i går kveld bekreftet en ny person  med Covid-19 smitte i Sel. 3 personer har blitt satt i smittekarantene knyttet til dette smittetilfellet. Det vil si at vi har totalt 9 innbyggere i isolasjon nå, samt 18 i smittekarantene.

Det er ingen nye bekreftede smittetilfeller i dag. 11 personer har nå gått ut av isolasjon, slik at det totale antallet smittede i Sel er nede i 8 personer. Vi har fått 1 positiv hurtigtest, og smitteteamet venter på bekreftelse på PCR-prøven. Dette er knyttet til utbrudd i Nord-Fron og vedkommende er isolert.

Det er bekreftet enda en koronasmittet i Sel i dag, i tillegg til de tre som ble meldt tidligere i dag. 3 av de har kjent smittevei, mens smitteteamet jobber med kartlegging av den siste. Ytterligere 10 personer har blitt satt i smittekarantene i forbindelse med disse tilfellene. Dermed har vi nå totalt 19 smittede i isolasjon og 15 i smittekarantene.

Det er i dag bekreftet tre nye med Covid-19 smitte i Sel.  Det vil si at vi har totalt 18 innbyggere i isolasjon nå, samt 5 i smittekarantene foreløpig.

Fra og med torsdag 9. september vil koronatesting i Sel foregå i Johan Nygårdsgate 17A, i bygget der Sel bibliotek holder til, ved siden av Aktivitetshuset. Inngangen er i hesteskoen, vis a vis Rondatunet, se bildet under og kart.

Nord-Fron kommune sitt smitteteam har i dag meldt inn en person bosatt i Sel med positiv Covid-19 prøve. Det er ingen flere innbyggere som er satt i smittekarantene grunnet dette smittetilfellet, og smitteveien er kjent. Vi har da totalt 15 personer i isolasjon og 5 i smittekarantene per i dag.

Det er bekreftet én ny koronasmittet i Sel i dag. Vedkommende er satt i isolasjon, med antatt kjent smittevei. 1 person er i dag ute av isolasjon, i tillegg er 6 personer i smittekarantene også ute. Det vil si at vi fortsatt har totalt 14 innbyggere i isolasjon, samt 5 i smittekarantene.

Det er i dag bekreftet 2 nye positive prøver av koronasmitte i Sel. 1 person er satt i smittekarantene på bakgrunn av dette. Det betyr at det nå totalt er 14 smittede i isolasjon og 8 i smittekarantene i Sel. To skoleklasser fortsetter med testing i stedet for karantene. Testingen på skolene har gått mye bedre og mer smertefritt de siste dagene.

Det er økende smittetrykk i regionen og nasjonalt, og vi kommer med en generell oppfordring om å holde avstand, være nøye med håndvask og holde seg hjemme hvis man blir syk. Alle må være obs på symptomer, og teste deg hvis du føler deg dårlig.