Det er i dag to personer i Sel kommune som er satt i smittekarantene. Det dreier seg da om smitte fra en annen kommune. Smitteteamet forventer testresultater i løpet av helgen.

Vi forventer ikke noe nytt utbrudd på bakgrunn av dette, men det er en påminnelse om at selv om vi har en synkende smittetrend i landet og antall vaksinerte også øker så er det fortsatt smitte i regioner nær oss. Det er også påvist nye mutasjoner som Delta-varianten i Norge. Det er derfor viktig å huske at smittevernregler fortsatt gjelder når men besøker kommuner der det er påvist smitte, og at man spesielt unngår områder der mange samles.

Vi er fortsatt i full gang med å vaksinere risikogrupper. Dette dreier seg om gruppe 5-7 i prioriteringsrekkefølgen til FHI, alder 18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Det er usikkert hvor mange vaksinedoser vi får de neste ukene, men vi håper å kunne tilby vaksine til alle mellom 55 og 64 år i løpet av juni. Følg med på hjemmesiden for beskjed om når de elektroniske timebøkene åpnes. Det er til stor hjelp om alle oppretter en bruker på Helsenorge slik at man selv kan finne en time til vaksinasjon. De som ikke har adgang til Helsenorge må ringe vaksinetelefonen, men vi gir beskjed når vi åpner for timebestilling på telefon.

Vi har nå satt 3289 vaksinedoser totalt. 1975 førstedoser, 1314 andredoser. En tredjedel av aldersgruppen 55 -64 år og en femtedel av de mellom 45 – 54 år har allerede fått én vaksinedose. Det har vært stor interesse for vaksinering, og vi har nesten 100% vaksinasjonsdekning blant de over 65 år. 

Denne uken har det blitt satt 480 doser med Pfizer-vaksiner. 223 doser har gått til førstedose og resten til andredose, derav 114 til helsepersonell som fikk første dose av AstraZeneca.

Neste uke mottar vi 252 doser av Pfizer-vaksinen. 

Kommunene vil motta vaksinedoser gjennom hele sommeren uavhengig av sommerferieavvikling, og vi er lovet en økning i antall doser. Det betyr at innbyggerne må være forberedt på at de blir innkalt til vaksinering i løpet av sommeren. Folkehelseinstituttet anslår at alle over 18 år vil ha fått tilbud om første vaksine innen midten av juli. Vi anmoder alle om å være mest mulig fleksible i sommerferien, og prioritere vaksinering så langt det lar seg gjøre.

Smittesituasjonen er nå slik at det blir mer åpent for besøk av pårørende.

  • Dersom du ikke er frisk eller er i karantene kan du ikke komme på besøk.
  • Alle besøkende utøver god håndhygiene og spriter seg ved ankomst og avreise. En skal også registrere seg ved ankomst.
  • Besøkende skal oppholde seg inne på pasienten/beboeren sitt rom under besøket. Ellers er det også mulighet til å ta med seg pasient/beboeren ut.
  • Det er ikke nødvendig å varsle besøk i forkant, men som besøkende skal du henvende deg til personalet når du kommer på besøk.

Det blir tatt forbehold om at det kan bli stengt for besøk med kort varsel dersom det lokale smittebildet endrer seg, eller ved nye nasjonale føringer. 
 

Vi har fått bekreftet antall vaksinedoser til onsdag 2.6, og har åpnet en timeliste for digital timebestilling på helsenorge.no. Alle som er født i 1956 og tidligere er velkomne til å bestille seg time.  
De som ikke har mulighet til å bestille seg time digitalt vil bli kontaktet av vaksinasjonsteamet. Det er ikke nødvendig å ringe vaksinetelefonen. 

Denne uken har det blitt satt 174 doser med Pfizer-vaksiner. 152 doser har gått til andredose og resten til førstedose. Denne uken har vi i tilegg til Skansen vaksinert beboere på Otta Brygge med andredose.

Så langt har 31% av innbyggerne i Sel fått minst 1 dose, og ca. 14% er fullvaksinert.

Neste uke mottar vi 308 doser av Pfizer-vaksinen. Av disse er 110 forbeholdt andredose til de helsepersonell som fikk førstedose av AstraZeneca-vaksinen som nå er trukket tilbake. Vi har fått mindre vaksinedoser enn forventet de siste ukene, og vi må bruke det meste av dosene på andredoser. Derfor har det tatt lengre tid enn vi trodde å få vaksinert alle over 65 år, men vi regner med at alle i gruppen 65-74 år har fått første dose i løpet av uke 22. 

Kommunene vil motta vaksinedoser gjennom hele sommeren uavhengig av sommerferieavvikling, og vi er lovet en økning i antall doser. Det betyr at innbyggerne må være forberedt på at de blir innkalt til vaksinering i løpet av sommeren. Folkehelseinstituttet anslår at alle over 18 år vil ha fått tilbud om første vaksine innen midten av juli. Vi anmoder alle om å være mest mulig fleksible i sommerferien, og prioritere vaksinering så langt det lar seg gjøre.

Sist registrert smittede person i Sel er nå ute av isolasjon, og vi har i dag ingen smittede og heller ingen i smittekarantene i kommunen. 

I tillegg til det regionale samarbeidet i helgene har vi de neste 2 ukene et samarbeid med Vågå kommune om koronatesting på ukedager.

Denne uke (uke 20) er det Vågå kommune som står for testing på hverdager, tirsdag-fredag. Da kan man kontakte Vågå sin koronatelefon 952 53 990 mellom kl. 08.00-15.00 og testing foregår på helsesenteret i Vågå.

Uke 21 er felles testing for Sel/Vågå tirsdag-fredag håndtert av Sel. Mandag 24.5 (2. pinsedag) er det ingen testing.

Det er i dag ytterligere 2 personer som er ute av isolasjon slik at det nå er registrert bare 2 smittede i Sel. Vi har nå ingen personer i smittekarantene.

Det er i dag 3 personer som er ute av isolasjon, og ytterligere 2 innbyggere er nå ute av smittekarantene. Det betyr at vi per i dag har 4 smittede og 2 personer i karantene i Sel.

Det er ingen endringer i smitte- og karantenetallene i dag. Med bakgrunn i avtagende smittetrykk og god kontroll med de smittetilfellene som har blitt registrert de siste to ukene går Sel kommune nå ned til risikonivå 2. Det betyr i all hovedsak at vi følger de nasjonale retningslinjer og tiltak som gjelder nå uten lokale tilpasninger.

Vi letter nå på de forsterkede smitteverntiltakene som har vært innført i hjemmetjenesten generelt og Selsro bo- og servicesenter spesielt. Det er nå igjen åpent for besøk av pårørende på helseinstitusjonene og bo- og servicesentrene i kommunen. Det tillates bare to besøkende ad gangen, og besøket må avtales med den respektive avdelingen på forhånd. Nærmere retningslinjer og kontaktinfo finnes her.

Det er bekreftet en ny smittet i dag, vedkommende var allerede i karantene. 3 personer er ute av isolasjon i dag slik at det totale antall smittede i Sel er 7. I tillegg er det nå 5 personer i smittekarantene.