Høring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum

Plan for flomsikring av Otta sentrum sendes med dette på lokal høring. NVE ber om at kommunens uttalelse, sammen med innkomne lokale uttalelser, sendes NVE innen 11.05.2021.

Kommunen er ansvarlig for lokal høring av planforslaget. NVE ber kommunen innhente uttalelser fra berørte parter og andre lokale berørte interesser. Kommunens uttalelse sammen med andre uttalelser og dokumenter sendes NVE innen 11.05.2021.

Innspill sendes til Sel kommune innen 31.3.2021

postmottak@sel.kommune.no 
 
Sel kommune
Botten Hansens gate 9, 2670 Otta

Send brev og dokument til oss med eDialog

Tiltaksplan flomsikring Otta sentrum - vedlegg
Tittel Publisert Type
Høring tiltaksplan flomsikring Otta sentrum, Sel kommune, Innlandet

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring tiltaksplan flomsikring Otta sentrum, Sel kommune, Innlandet.pdf
Høringsbrev til Sel kommune.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev til Sel kommune.PDF.pdf
H124 Ledningsnettberegning_planlagt_oppstuving_Q200 3126385_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H124 Ledningsnettberegning_planlagt_oppstuving_Q200 3126385_1_1.PDF.pdf
H121 Ledningsnettberegning_nåtilstand_fritt_utløp 3128320_2_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H121 Ledningsnettberegning_nåtilstand_fritt_utløp 3128320_2_1.PDF.pdf
H123 Ledningsnettberegning_planlagt_fritt_utløp 3128330_2_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H123 Ledningsnettberegning_planlagt_fritt_utløp 3128330_2_1.PDF.pdf
H122 Ledningsnettberegning_nåtilstand_oppstuving_Q200 3128321_2_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H122 Ledningsnettberegning_nåtilstand_oppstuving_Q200 3128321_2_1.PDF.pdf
Flomsikring - Konsept for sikringstiltak, datert 31.03.2020.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flomsikring - Konsept for sikringstiltak, datert 31.03.2020.PDF.pdf
V101 Oversiktskart nord - nåtilstand 3126375_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V101 Oversiktskart nord - nåtilstand 3126375_1_1.PDF.pdf
Tiltaksplan - Høringsutgave, 20006 - Flomsikring- Sel kommune, datert 26.01.2021.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tiltaksplan - Høringsutgave, 20006 - Flomsikring- Sel kommune, datert 26.01.2021.PDF.pdf
V142 Detaljkart midte planlagte tiltak 3126378_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V142 Detaljkart midte planlagte tiltak 3126378_1_1.PDF.pdf
V141 Detaljkart nord planlagte tiltak 3126377_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V141 Detaljkart nord planlagte tiltak 3126377_1_1.PDF.pdf
V143 Detaljkart sør planlagte tiltak 3126405_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V143 Detaljkart sør planlagte tiltak 3126405_1_1.PDF.pdf
V201 Lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 0+000 3126408_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V201 Lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 0+000 3126408_1_1.PDF.pdf
V151 Otta detaljkart vest planlagte tiltak 3126407_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V151 Otta detaljkart vest planlagte tiltak 3126407_1_1.PDF.pdf
V102 Oversiktskart sør - nåtilstand 3126376_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V102 Oversiktskart sør - nåtilstand 3126376_1_1.PDF.pdf
V203 Lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Otta stasjon 0+000 til 1+213 3126410_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V203 Lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Otta stasjon 0+000 til 1+213 3126410_1.PDF.pdf
V202 Lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 1+600 3126409_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V202 Lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 1+600 3126409_1_1.PDF.pdf
V301 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 0+200 3126411_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V301 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 0+200 3126411_1_1.PDF.pdf
V144 Otta detaljkart planlagte tiltak 3126406_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V144 Otta detaljkart planlagte tiltak 3126406_1_1.PDF.pdf
V302 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 0+800 3126412_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V302 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 0+800 3126412_1_1.PDF.pdf
V303 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 1+400 3126413_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V303 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 1+400 3126413_1_1.PDF.pdf
V305 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 2+740 3126415_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V305 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Gudbrandsdalslågen stasjon 2+740 3126415_1_1.PDF.pdf
V306 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Otta stasjon 0+350, 0+700 og 1+0 3126404_1_1.PDF

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V306 Tverrprofiler flomtiltak på høyre bredd av Otta stasjon 0+350, 0+700 og 1+0 3126404_1_1.PDF.pdf
Innspill til tiltaksplan flomsikring av Otta sentrum

27.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill til tiltaktsplan flomsikring av Otta sentrum.pdf
Særutskrift Høring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum

27.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Særutskrift Høring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum.pdf

 

 

Flomsikring Otta sentrum - Klikk for stort bilde