Planen omfatter et område i Otta vest mellom Storgata og Ottaelva. Planen legger til rette for fortetting med formål bolig, forretning, kontor og tjenesteyting.