Ansattoversikt


Otta Legekontor

Ansatte i avdelingen Otta Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor
LIS1-lege
Lege 915 28 196
Fastlegevikar 480 85 798
Fastlege 480 64 764
Hjelpepleier
Susanne Haugen
Lege 480 46 983
Avdelingsleder/sykepleier - Otta Legekontor 975 25 242
Tone Merete Pedersen
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Sykepleier spesialisthelsetjenesten
Kommuneoverlege / smittevernoverlege 480 56 049