Ansattoversikt


Otta Legekontor

Ansatte i avdelingen Otta Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor
Lege 915 28 196
Lege
Hjelpepleier
Lege 480 46 983
910 07 597
Avdelingsleder/sykepleier - Otta Legekontor
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Sykepleier spesialisthelsetjenesten
Kommuneoverlege / smittevernoverlege 480 56 049
Legevaktsoverlege 480 64 764
Bjørn Steinar Storvik