Ansattoversikt


Skole - Otta skole

Ansatte i avdelingen Otta skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ansatte 955 50 203
Konstituert leder Sentrum 468 48 306
Merete Aas
Adjunkt m/tillegg 950 54 656
Ansatte 959 41 950
Adjunkt 470 40 011
Barne/ungdomsarbeid 918 26 387
Barne/ungdomsarbeid 906 72 826
Assistent 980 55 899
Barnevernpedagog
Ansatte 477 02 318
Inspektør/avd.leder 415 45 518
Inspektør/avd.leder 468 48 306
Adjunkt 990 35 426
Adjunkt m/tillegg 900 68 558
Sekretær 908 17 703
Barnepleier 970 65 092
Fagarbeider 481 35 299
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid 481 96 888
Adjunkt 977 14 147
Ansatte 969 91 009
Gruppeleder
Ansatte 902 48 289
Ansatte 921 57 164
Ansatte 456 10 019
Adjunkt 951 31 853
Adjunkt 936 73 742
Administrasjonslærer
Ansatte 971 45 491
Adjunkt 481 03 475
Barne/ungdomsarbeid 990 29 623
Ansatte
Ansatte 405 56 339
Barne/ungdomsarbeid 415 55 697 415 55 697
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid 911 87 167
Adjunkt m/tillegg 452 52 607
Adjunkt m/tillegg 951 67 813
Ansatte 416 62 183
Lektor m/tillegg 952 48 325
Lektor m/tillegg 977 36 901
Ansatte 456 64 009
Barne- og ungdomsarbeider 917 15 996
Adjunkt m/tillegg 996 22 991
Adjunkt 416 30 609
Adjunkt 975 31 409
Lærer 908 87 072
Barne/ungdomsarbeid 473 92 332
Rektor 415 52 767
Bente Mona Krogsæter
Adjunkt 900 27 015
Ansatte 481 97 285
Assistent 906 81 040
Fagarbeider 988 13 682
Lærer 984 29 003
Adjunkt m/tillegg 988 63 269
Lærling
Barne/ungdomsarbeid 905 81 757
Assistent 993 45 864
Ansatte 990 48 421
Ansatte 901 32 088
Ansatte 415 19 922
1.-4. trinn 907 06 043
Nyhusom Otta skole
5.-7. trinn 918 99 903
Sentrum Otta skole
Adjunkt m/tillegg 468 14 152
Barne/ungdomsarbeid 900 46 210
Miljøterapeut 938 97 307
Adjunkt m/tillegg 991 64 408
Adjunkt m/tillegg 938 74 281
Lærer 479 03 407
Ansatte 983 03 520
Adjunkt m/tillegg 469 47 914
Adjunkt 412 05 594
Undervisningsinspektør 61 23 55 43 481 14 685
Fagarbeider 971 64 570
Barne- og ungdomsarbeider
Avd. Nyhusom 61 24 59 04 480 68 549

SFO på Otta skole har egne lokaler på avdelingen på Nyhusom. I tillegg kan skolefritidsordningen benytte skolens uteområde og andre rom som bibliotek, datarom og allrom. SFO har egen årsplan.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.45 13.30 - 16.30
Assistent 468 03 911
Barne- og ungdomsarbeider
Adjunkt m/tillegg 936 58 472
Adjunkt 959 49 000
Ansatte 468 02 787
Adjunkt m/tillegg 908 16 137
Adjunkt m/tillegg 950 97 045
Ansatte 481 23 393
Adjunkt 980 39 038
Adjunkt 977 47 821
Adjunkt m/tillegg 930 11 935
Ansatte 902 78 648
Ansatte 916 63 433
Ansatt
Adjunkt m/tillegg 957 85 247
Adjunkt m/tillegg 902 08 177
Adjunkt 907 54 068
Miljøterapeut 917 45 622
Adjunkt 922 35 649