Ansattoversikt


Skole - Otta skole

Ansatte i avdelingen Otta skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 59 01
Ansatte 950 54 656
Ansatte 61 24 59 00
Ansatte 959 41 950
Ansatte 470 40 011
Ansatte 918 26 387
Ansatte
Ansatte 906 72 826
Ansatte 980 55 899
Ansatte 990 35 426
Ansatte
Ansatte 900 68 558
Ansatte 970 65 092
Ansatte 481 35 299
Ansatte 481 96 888
Ansatte 977 14 147
Ansatte 473 56 215
Ansatte 951 31 853
Ansatte 936 73 742
Ansatte 905 68 277
Ansatte 481 03 475
Ansatte 990 29 623
Ansatte 415 55 697
Ansatte 911 73 245
Ansatte 911 87 167
Ansatte 951 67 813
Ansatte 952 48 325
Ansatte 977 36 901
Ansatte 996 22 991
Ansatte 416 30 609
Ansatte 975 31 409
Ansatte 908 87 072
Ansatte
Ansatte 473 92 332
61 24 59 00

Otta skole, avd. Nyhusom

1.-4. klasse holder til på Nyhusom. Skolen blei bygd i 2000. Byggetrinn II blei oppført i 2010. Nybygget har allrom med kjøkkenavdeling, bibliotek/mediatek og datarom.

Skolefritidsordningen (SFO) er lokalisert på Nyhusom.

Besøksadresse: Selsvegen 98

61 23 55 40

Otta skole i sentrum

5.-7. klasse holder til i sentrum, på gamle Otta skole. Skolen er bygd i flere trinn, med eldste bygg fra 1920-tallet.

Besøksadresse: Olav Bismosgate 4

Ansatte 413 15 282
Ansatte 415 52 767
Bente Mona Krogsæter
Ansatte 900 27 015
Ansatte 988 13 682
Ansatte 468 14 670
Ansatte 988 63 269
Ansatte 905 81 757
Ansatte
Ansatte 917 45 622
Ansatte 922 35 649
Ansatte 468 14 152
Ansatte 900 46 210
Ansatte 938 97 307
Ansatte 911 86 840
Ansatte
Ansatte 473 16 295 473 16 295
Ansatte 412 05 594
Ansatte 61 23 55 43 481 14 685
Ansatte 971 64 570
Avd. Nyhusom 61 24 59 04 480 68 549

SFO på Otta skole har egne lokaler på avdelingen på Nyhusom. I tillegg kan skolefritidsordningen benytte skolens uteområde og andre rom som bibliotek, datarom og allrom. SFO har egen årsplan.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.45 13.30 - 16.30
Ansatte 466 38 599
Ansatte 936 58 472
Ansatte 908 16 137
Ansatte 950 97 045
Ansatte 980 39 038
Ansatte 977 47 821
Ansatte 930 11 935
Rektor
Ansatte 412 68 946
Ansatte 412 32 116
Ansatte 481 52 981
Ansatte 991 08 551
Ansatte 957 85 247
Ansatte 902 08 177
Ansatte 907 54 068