Ansattoversikt


Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler egenbetaling 908 02 868
Kari Berget
Leder/saksbehandler - tildelingskontoret 414 21 528
Laila Holsbrekken
Saksbehandler - tildelingskontoret 414 21 528
Koordinator - tildelingskontoret 906 53 022