Ansattoversikt


Helse og omsorg - Otta legekontor

Ansatte i avdelingen Otta legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor
Lege 915 28 196
Lege - ungdomshelselege 480 85 798
Lege 480 46 983
Avdelingsleder/sykepleier - Otta Legekontor
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Lege 480 56 049
Overlege NGLMS 480 64 764
Bjørn Steinar Storvik